Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2001

Posláním os Rytmus je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky.

Výroční zpráva 2000

Vážení, máte v ruce zprávu o činnosti a hospodaření o.s. Rytmus za rok 2000, který byl pro nás v mnohém významný. Došlo ke změnám organizačním, personálním, strukturálním i obsahovým, ke změnám v pravidlech a metodách práce. Co se nezměnilo, je filosofie o.s. Rytmus a jeho přístup k lidem, pro které pracuje.

Výroční zpráva 1999

Posláním sdružení je poskytovat služby, které lidem s mentálním postižením umožní žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení, mít příležitosti srovnatelné s vrstevníky.

Výroční zpráva 1998

Posláním sdružení je poskytovat služby, které dětem a dospělým lidem s postižením umožní žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení – mít příležitosti srovnatelné s ostatními lidmi.

Výroční zpráva 1997

Milí přátelé a příznivci, předkládáme Vám stručnou zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 1997.

Výroční zpráva 1996

Milí přátelé a příznivci, chtěli bychom vás seznámit s nejdůležitějšími skutečnostmi, které se týkají činnosti sdružení Rytmus v roce 1996.

Výroční zpráva 1995

Předkládáme Vám zprávu o prvním roce naší činnosti. Přestože metody, které používáme, jsou u nás zatím stále ještě nové a neověřené, našlo se mnoho lidí, kteří nám od samého začátku projevují důvěru. Velmi si toho ceníme a všem upřímně děkujeme.


Zpět