Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2010

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, jako každoročně v tuto dobu vám předkládáme zprávu o činnosti organizace, tentokrát za rok 2010. Celý loňský rok jsme pokračovali v činnosti, o níž někteří říkají, že „to by je teda nebavilo“ a co z toho máte“ a jiní jí nazývají „bohulibou a záslužnou“.

Výroční zpráva 2009

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, předkládáme vám zprávu o činnosti organizace za rok 2009. V uplynulém roce byli v popředí našeho zájmu lidi, kteří naše služby využívali, šlo nám také o kvalitu těchto služeb a o zvyšování povědomí veřejnosti o právech lidí s postižením.

Výroční zpráva 2008

Vážení přátelé, předkládáme vám zprávu o činnosti naší organizace za rok 2008. Pokusili jsme se popsat alespoň v krátkosti všechny důležité aktivity, které se v loňském roce udály. Podařilo se nám hodně – udrželi jsme služby, potkali nové zaměstnance, dětem ve školách i doma pomáhali asistenti. Znevýhodnění lidé práci získali, ti mladší se učili pracovním návykům a zkoušeli, jaké to v práci je.

Výroční zpráva 2007

Milí přátelé, kolegové, příznivci, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2007, která přináší přehled činností, služeb, dalších aktivit a hospodaření o.s. Rytmus. Doufám, že následující údaje a texty vám umožní vytvořit si představu reálnější, než líčení Daniila Charmse o životě.

Výroční zpráva 2006

Posláním občanského sdružení Rytmus je poskytovat služby, které umožní dospělým lidem a dětem s postižením pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí, mít příležitosti srovnatelné s vrstevníky.

Výroční zpráva 2005

Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření naší organizace v roce 2005. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali všem, kteří jste naši práci podpořili finančně, materiálně nebo osobní pomocí.

Výroční zpráva 2004

Vážení přátelé, příznivci, uživatelé (klienti) našich služeb a dárci finančních prostředků pro naši činnost, předkládáme vám výroční zprávu, jejímž hlavním úkolem je poskytnout informace o tom, jak se u nás dělo a kolik nás to všechno stálo v loňském roce.

Výroční zpráva 2003

Činnost o.s. Rytmus byla i v tomto roce rozdělena do tří základních programů: Agentura pro podporované zaměstnávání, Škola pro všechny a Sami za sebe.

Výroční zpráva 2002

Milé kolegyně a kolegové, děkujeme vám všem za práci v celém minulém roce. Milí dobrovolníci, vážíme si toho, že jste si pro svou dobrovolnou práci vybrali naši organizaci. Vážení sponzoři a správci veřejných prostředků, s podporou, kterou jste nám poskytli, jsme se snažili nakládat efektivně a užívat ji v souladu s dohodnutými podmínkami. Děkujeme.


Zpět