Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Snadné čtení

Různé texty, včetně těch, které popisují poskytování sociální služby nebo určují práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů, jsou často složité a tudíž nesrozumitelné pro lidi s potížemi v učení. Poradci Rytmusu se v rámci projektu Od klienta k občanovi naučili texty ve snadném čtení vytvářet.

Texty ve snadném čtení (easy to read) jsou určeny lidem, kteří mají potíže s pamětí a s porozuměním složitějšímu textu nebo například lidem s odlišným mateřským jazykem. Lidé s potížemi v učení mají právo na srozumitelné informace. Toto jim zaručuje Úmluva Organizace spojených národů v článku 9. Koncept snadného čtení umožňuje texty upravovat a vytvářet nové. Lidé pracující s cílovou skupinou tak mohou pro své uživatele vytvořit srozumitelné a čitelné texty.

Jaké přínosy má snadné čtení?

  • Mohou se vzdělávat a získávají všeobecný přehled
  • Získají potřebné informace ve formě, která je pro ně srozumitelná
  • Mohou se informovaně rozhodovat
  • Jako informovaní se snáze začleňují do společnosti

Ukázky textů

Psychika a koronavir 

Právo na práci

Pracovní rehabilitace

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte pracovní konzultantku Blanku Šimkovou

blanka.simkova@rytmus.org

+420 777 228 668