Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Hledáme supervizora pro týmy do Sokolova

Hledáme supervizora pro týmy do Sokolova

Pro týmy ve službě sociální rehabilitace hledáme zkušeného supervizora.

Jde o tým podporovaného zaměstnávání (5 členů) a tým podpory samostatného bydlení (6 členů). Zájem máme o případovou a týmovou supervizi. Probíhat by měla 1 krát za dva měsíce v rozsahu 2 hodiny. V případě potřeby bychom využili i individuální supervizi členů týmu. Supervize by měly probíhat v Sokolově od září 2017. 

Nabídky, prosíme, zasílejte do 31. července 2017 Šárce Paříkové
+420 737 249 597
sarka.parikova@rytmus.org

Zpět