Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Kurzy pro lidi se zdravotním postižením v Brně

Kurzy pro lidi se zdravotním postižením v Brně

V Brně jsme pro lidi se zdravotním postižením připravili hned 4 kurzy, které jsou zaměřené na rozšíření vědomostí a dovedností. Na všech kurzech máme VOLNÁ MÍSTA a jsou ZDARMA.

Moje práva - na kurzu se zaměříme na schopnost učit se vyjadřovat, obhajovat a znát svá práva.

Praktická angličtina - naučíte se základy komunikace v angličtině, naučíte se mluvit o základních tématech při návštěvách cizích zemí nebo rozhovoru s cizinci.

Základy práce s počítačem - naučte se používat počítač tak, jak potřebujete.

V Rytmu(su) tančím - naučíte se základy společenského chování a kroky známých tanců jako například Waltz, Valčík, Chacha a Jive.

Na všech kurzech máme VOLNÁ MÍSTA, kurzy jsou určeny lidem se zdravotním postižením a jsou ZDARMA.

Podrobné informace (vč. termínů a přihlášek) naleznete na našem webu inkluze.cz.

Zpět