Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

Pro Rytmus není Tranzitní program novinkou. Zabývá se jím již dlouhodobě. Díky projektu v rámci OPPA se Rytmusu podaří poskytované služby rozšířit a zkvalitnit.

Projekt usiluje o zlepšení postavení mladých lidí ve věku 16 až 26 let s potížemi v učení na běžném trhu práce na území Hlavního města Prahy. Podpora je zaměřena na období přechodu mezi školou a prací.

Cílem projektu je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po skončení školy. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů.

Přínosy projektu:

Projekt prostřednictvím svých aktivit přímo podpoří 42 osob.

Důraz je kladen na individuální podporu mladých lidí poskytovanou na základě individuálních plánů. Plány vytváří mladý člověk, kterému je podpora poskytována ve spolupráci s poradkyní, rodinou, zástupci školy a případně dalšími lidmi, například vrstevníky. Jsou zde definovány individuální cíle, způsoby, kterými jich lze dosáhnout a lidé, kteří s dosažením cílů pomohou.

V rámci projektu získá mladý člověk zkušenosti z několika pracovišť. Kromě toho, že si osvojí odpovídající dovednosti, může získat představu o svém budoucím povolání. Má-li tento člověk zájem do zaměstnání po skončení školy nastoupit, zaměřují se poradkyně na zajištění vhodného a stálého pracovního místa.

Projekt trvá od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Kontaktní osoba: Lucie Soukupová, lucie.soukupova@rytmus.org
 

Výstupy projektu

Workshopy Tranzitního programu 14.11.2014

Skupinová práce balón TP
Co můžeme udělat pro TP my?
Prezentace z Workshopů


Tereza
Michal
TP pohledem rodiče
TP pohledem zaměstnavatele

 

Kurzy (výukové materiály naleznete v části Tranzitní program/Kurzy)

Materiál pro zaměstnavatele

Metodika Tranzitního programu

 


EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpět