Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Rytmus v Brně

Rytmus v Brně

V brněnské metropoli nabízíme od 1. 10. 2019 rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním postižením.

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Vedle toho uskutečníme multioborové fokusní setkání pro sociální pracovníky a neformální pečovatele a budeme vzdělávat pečující osoby v dlouhodobém kurzu „Rodiče jako partneři“, který bude vycházet z potřeb cílové skupiny a bude také umožňovat individuální konzultace a supervize.

 

Služby, které poskytujeme v Brně jsou financovány za podpory Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zpět