Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Přijetím to vše začíná. Druhý
a třetí krok k inkluzivní škole

Přijetím to vše začíná. Druhý
a třetí krok k inkluzivní škole

Cílem projektu je poskytnout podporu dětem se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných základních školách Karlovarského kraje

Hlavní aktivitou projektu je metodická podpora určená pedagogickým pracovníkům na vytipovaných školách, která jim pomůže řešit vzdělávání konkrétních žáků se znevýhodněním. Součástí projektu bude rovněž přímá práce se žáky a vytvoření výukových materiálů pro asistenty pedagoga, resp. učitele. V průběhu projektu se také uskuteční osm setkání, kterých se zúčastní rodiče, pedagogičtí pracovníci a zástupci měst. Jejich záměrem bude výměna vzájemných zkušeností, poskytnutí prostoru k diskusi a vyjasnění postojů vůči podpoře inkluzívního vzdělávání na běžných školách.

Projekt je realizován v Karlovarském kraji.

Doba trvání projektu: 1.12. 2012 – 31.1. 2015

Koordinátor projektu: Václav Jaroš, vaclav.jaros@rytmus.org
 
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.19/02.0013
Celková výše rozpočtu: 2 518 976,68 Kč
 
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Zpět