Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Od klienta k občanovi

Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu.

Prvním cílem projektu Od klienta k občanovi je pomoci naplňovat občanská práva lidí s potížemi v učení. resp. s mentálním postižením. Dosáhnout tohoto cíle chceme pomocí následujících aktivit:

  1. Vytvoření a realizace vzdělávacího kurzu Moje práva. Stručný obsah kurzu: povinnost a právo, rozpoznání svých práv v různých oblastech života - (v zaměstnání, při využívání sociálních služeb, v partnerském životě,…), obhajoba a prosazování práv
  2. Vytvoření a realizace kurzu Snadné čtení - v tomto kurzu se jeho účastníci naučí porozumět složitému textu a naučí se jej převést do snadno srozumitelné formy. V rámci tohoto kurzu proběhne i zahraniční pracovní cesta do rakouské organizace Atempo, kde mají s touto problematikou bohaté zkušenosti.Výstupem této aktivity bude 25 textů, které budou převedeny do podoby tzv. snadného čtení.
  3. Vytvoření a realizace vzdělávacího kurzu Kvalita sociálních služeb – v tomto kurzu se účastníci dozvědí, jak by mělo fungovat poskytování sociální služby a jakým způsobem je možné kvalitu poskytované služby zhodnotit. Pro vlastní hodnocení bude vytvořen manuál, který bude obsahovat několik typů formulářů upravených v přístupné formě. Vytvořený manuál bude postoupen některému z členů Asociace hodnotitelů národních standardů kvality (NSQ) k oponentskému posudku. Součástí této aktivity bude provedení 8 hodnocení v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením a ve službě sociální rehabilitace.Tato aktivita reaguje na požadavek zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který dává každému poskytovateli sociální služby povinnost zapojit cílovou skupinu do procesu hodnocení poskytování služeb.  Součástí projektu bude i poskytování osobní asistence.

Druhým cílem projektu je posílení odborné kapacity pracovníků organizace. Pro dosažení tohoto cíle absolvují pracovníci realizátora projektu zahraniční stáž v britské organizaci Speaking up.

Výstupy projektu:

 

Výstupy ke stažení

 

 

 

Zpět