Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> All inclusive***

All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce uvedeného cíle dosáhnout realizací několika vzájemně propojených aktivit.


Všechny projektové aktivity by měly mít vliv asi na 200 pedagogických pracovníků, 30-40 studentů - budoucích pedagogů.

Doba trvání : od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

Kontaktní osoby:

Pavla Baxová pavlab@rytmus.org
Kateřina Mudříková katerina.mudrikova@rytmus.org
tel.: 224 255 819, 737 248 459

 

Realizaci projektu umožnila finanční podpora nadace Open Society Foundations.

 

Zpět