Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Odborné texty

Doporučujeme publikace a dokumenty k tématu podporovaného zaměstnávání


Službu Podporované zaměstnávání poskytujeme v rámci Pracovní rehabilitace

Základními právními předpisy upravujícími problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ZP) včetně provádění pracovní rehabilitace jsou: 

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpis, zákon zároveň vymezuje, kdo jsou osoby se zdravotním postižením
  • vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů


Doporučený postup č. 1/2016 na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením

Vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 2016


Cesty k celoživotnímu vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením

Informace pro všechny
Jak školit o snadno srozumitelných informacích
Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením
Nepište pro nás bez nás

Vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. a Inclusion Europe v rámci projektu CESTY realizovaného v letech 2007 až 2009, vydáno s podporou Programu celoživotního učení Evropské unie


Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Metodiku vydala Apla ČR v rámci projektu "Společně to zvládneme/Together We Can Manage" financovaného z ESF a stáním rozpočtem ČR, Praha 2014


Metodika pro rozmanitost

Metodika vyšla v rámci projektu Leonardo de Vinci Partnership Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE) v letech 2012 až 2014 jako přepracované a upravené vydání podle aktuálních potřeb, projekt byl financován Evropskou komisí


Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Odkaz na integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR


Vydali jsme k tématu podporované zaměstnávání