Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Spolupráce se zaměstnavateli

Rozšiřte si znalosti v oblasti spolupráce se zaměstnavateli. Objevte nové zdroje pro pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním. Vycházíme z nejnovějších trendů v práci se zaměstnavateli v PZ.

„U nás těžko hledá práci i člověk bez postižení.“
„Už mě nebaví pořád obvolávat firmy bez úspěchu.“
„Nemáme vhodná místa.“
„Zase říkali, že se ozvou, ale neozvali.“

Zní Vám tyto věty povědomě? Pak právě pro Vás je určen dvoudenní workshop plný praktických cvičení, během kterého se naučíte novým technikám, jak se stát zaměstnavatelům rovnocenným partnerem.


Nadchněte zaměstnavatele, navazujte a udržujte s nimi dobré vztahy

Tematický obsah kurzu

První část

 • Vytváření partnerského vztahu se zaměstnavateli
 • Vyjednávání se zaměstnavateli
 • Jak a kde kontaktovat potencionální zaměstnavatele
 • Mapování pracovních příležitostí
 • Telefonická komunikace se zaměstnavateli

Druhá část

 • Netradiční oslovení zaměstnavatelů
 • Vytváření a obsazování pracovních míst
 • Udržování spolupráce se zaměstnavateli
 • Zvládání námitek

Pro koho je kurz určen?

 • pracovní konzultanty poskytující službu podporované zaměstnávání
 • zaměstnance sociálních služeb a pobytových zařízení, kteří pomáhají lidem v rámci své služby najít si zaměstnání
 • zaměstnance úřadů práce a neziskové organizace působící na trhu práce
 • ostatní zájemce o problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Akreditace

 • kurz je akreditován MPSV ČR

Rozsah

 • 17 vyučovacích hodin

Lektorky

 • Mgr. Jana Březinová (vedoucí služby Podporované zaměstnávání), Mgr. Jana Loskotová (bývalá konzultantka v PZ, metodička Osobní asistence)

Předpokládaná cena

 • 2 500,- Kč

Minimální počet účastníků na kurzu je 10 a maximální 20.

Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Ozvěte se nám, máte-li o kurz zájem.

Kontakt

kurzypz@rytmus.org


Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. stál na začátku zavádění metody podporované zaměstnávání v České Republice. Iniciovali jsme vytvoření Souhrnné metodiky podporovaného zaměstnávání a stáli jsme u zrodu České unie pro podporované zaměstnávání. Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními partnery a sledujeme nejnovější trendy. Rádi podporujeme rozvoj a kvalitní poskytování služby podporované zaměstnávaní.

 

Jaká práce je „vhodná“? Využití nástrojů plánování zaměřeného na člověka

Nabízíme Vám jednodenní workshop, zaměřený na praktické využití nástrojů metody Plánování zaměřené na člověka při vytváření představ o práci s Vašimi klienty.

„Chci být kosmonautem!“
„On vám nic neřekne, ale asi by mohl uklízet.“
„Nevím, jakou práci bych zvládla.“
„S touhle diagnózou těžko práci najde.“

Slýcháváte ve své práci podobné věty? Pak právě pro Vás je určen prakticky zaměřený jednodenní workshop, na kterém rozhodně nebudete hledět pouze na powerpointovou prezentaci.

Co Vám kurz přinese?

 • osvojíte si základní principy plánování zaměřeného na člověka
 • budete schopni nástroje efektivně využívat ve své praxi
 • seznámíte se s novými trendy v podporovaném zaměstnávání v oblasti vytváření představy o práci
 • vyzkoušíte si využívání konkrétních nástrojů plánování zaměřeného na člověka
 • zažijete rolové hry, uvidíte konkrétní ukázky a budete mít možnost konzultovat použití nástrojů ve vlastní praxi

Pro koho je kurz určen?

 • pracovní konzultanty poskytující službu podporované zaměstnávání
 • zaměstnance sociálních služeb a pobytových zařízení, kteří pomáhají lidem v rámci své služby najít si zaměstnání
 • zaměstnance úřadů práce a neziskové organizace působící na trhu práce
 • ostatní zájemce o problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Co se naučí absolvent kurzu?

 • zjišťovat preference v oblasti zaměstnání a to i s lidmi bez pracovní zkušenosti či lidmi, kteří komunikují neverbálně
 • pracovat s „nereálnými“ představami o práci
 • vytvářet a používat nástroj plánování zaměřeného na člověka Profil na jednu stránku

Akreditace

 • kurz je akreditován MPSV ČR

Rozsah

 • 8 vyučovacíh hodin

Lektoři

 • Mgr. Iva Fryšová (konzultantka PZ na mateřské dovolené a metodička služby Podpora samostaného bydlení), Mgr. Blanka Šimková (konzultantka PZ a metodička) a uživatel služby Podporované zaměstnávání

Předpokládaná cena

 • 1 500,- Kč


Minimální počet účastníků na kurzu je 10 a maximální 20.

Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Ozvěte se nám, máte-li o kurz zájem.

Kontakt

kurzypz@rytmus.org


Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. stál na začátku zavádění metody podporované zaměstnávání v České Republice. Iniciovali jsme vytvoření Souhrnné metodiky podporovaného zaměstnávání a stáli jsme u zrodu České unie pro podporované zaměstnávání. Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními partnery a sledujeme nejnovější trendy. Rádi podporujeme rozvoj a kvalitní poskytování služby podporované zaměstnávaní.

 

Podporované zaměstnávání.
Jak na to?

Nabízíme Vám třídenní kurz, během kterého se naučíte, jak poskytovat službu podporované zaměstnávání. Získáte teoretické znalosti i praktické dovedností v oblasti podpory lidí se znevýhodněním při hledání zaměstnání na běžném trhu práce.

 • provedeme Vás procesem podporovaného zaměstnávání - přijetí člověka do služby, formulování představ o práci, hledání práce, nástup do práce, podpora na pracovišti až po opuštění služby
 • seznámíme Vás s konkrétními činnostmi aktérů podporovaného zaměstnávání, odpovědnostmi a kompetencemi pracovního konzultanta
 • naučíme Vás, jak efektivně podporovat člověka při hledání zaměstnání na běžném pracovním trhu a jak ho správně podporovat po jejím nalezení s cílem dlouhodobě si zaměstnání udržet
 • představíme Vám principy a přístupy v práci s lidmi s postižením
 • seznámíme Vás s metodou Plánování zaměřené na člověka
 • dozvíte se, jak posilovat motivaci lidí a jakou míru podpory poskytovat
 • seznámíme Vás se základními principy spolupráce se zaměstnavateli a platnou legislativou
 • zjistíte, jaké trendy v oblasti podporovaného zaměstnávání právě "frčí"

Pro koho je kurz určen?

 • pracovní konzultanty poskytující službu podporované zaměstnávání
 • zaměstnance sociálních služeb a pobytových zařízení, kteří pomáhají lidem v rámci své služby najít si zaměstnání
 • zaměstnance úřadů práce a neziskové organizace působící na trhu práce
 • ostatní zájemce o problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

Co se naučí absolvent kurzu?

 • jak správně a efektivně poskytovat službu podporovaného zaměstnávání
 • jaké principy a pravidla by měl každý pracovní konzultant při poskytování služby ctít
 • jak správně podporovat člověka při hledání práce i po jejím nalezení
 • jak postupovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli
 • jak poskytovat potřebnou podporu zaměstnavatelům
 • co může udělat pro to, aby si člověk zaměstnání udržel
 • jak odhadnout potřebnou míru a formu podpory
 • jak je zaměstnávání OZP legislativně definováno a co to pro zaměstnavatele
  v praxi znamená
 • jaké jsou současné trendy v zaměstnávání lidí s postižením (OZP)
 • jak podporované zaměstnávání v praxi probíhá

Akreditace

 • kurz je akreditován MPSV ČR

Rozsah

 • 24 vyučovacích hodin

Informace o lektorech

 • tým lektorů Rytmusu - od klienta k občanovi, o.p.s.
 • Mgr. Jana Březinová, Mgr. Iva Fryšová, Mgr. Jana Loskotová, Mgr. Martin Lubojacký, Mgr. Blanka Šimková

Předpokládaná cena

 • 3 300,- Kč


Minimální počet účastníků na kurzu je 10 a maximální 20.

Absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Ozvěte se nám, máte-li o kurz zájem.

Kontakt

kurzypz@rytmus.org


Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. stál na začátku zavádění metody podporované zaměstnávání v České Republice. Iniciovali jsme vytvoření Souhrnné metodiky podporovaného zaměstnávání a stáli jsme u zrodu České unie pro podporované zaměstnávání. Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními partnery a sledujeme nejnovější trendy. Rádi podporujeme rozvoj a kvalitní poskytování služby podporované zaměstnávaní.