Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Odborné texty

Doporučujeme publikace a dokumenty k tématu podpora samostatného bydlení


Svéprávnost a formy podpory od 1. 1. 2014

Vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., Praha 2016


Už vím!
Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Gynekologická prohlídka
Těhotenství
Život ženy
Láska, sex a já
Sexuální násilí

Vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., Praha 2016


Metodika výkonu podpůrcovství

Vydal Instand, z.ú. v rámci projektu financovaného ESF prostřednictvím Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Karlovy Vary 2015


Černá kniha

Odvrácená strana omezování svéprávnosti
Vydal Quip ve spolupráci s SPMP a OSF, Praha 2015


Bílá kniha

K implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Rovnost před zákonem
Vydal Quip ve spolupráci s SPMP a OSF, Praha 2015


Podpora při rozhodování a budování a posilování vztahů a sítí podpory

Metodika pro pracovníky pro pracovníky spolupracujících organizací
Vydali SPMP, Quip a OSF v rámci projektu Black&White 2012 - 2014


Jak na to

Příklady z praxe v deinstitucionalizaci
Vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Praha 2013


Mezinárodní Úmluva o právech lidí s postižením ve snadném čtení

Publikace vznikla v rámci Podpory účelných aktivit občanských sdružení a zdravotně postižených Úřadu vlády ČR, vnik podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Kooperativa pojišťovna, a.s.


Pro změnu 2010

Sborník z konference
Vydal Quip v rámci projektu INSPIRACE financovaného ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR, Praha 2010


Jak na to... Příručka pro osoby, které odcházejí z domovů a ústavů do normálního života

Vydala Agentura Pondělí v rámci projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR


Kuchařka... Příručka pro osoby, které odcházejí z domovů a ústavů do normálního života

Vydala Agentura Pondělí v rámci projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR


Vydali jsme k tématu podpora samostatného bydlení