Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Mary Schuh

Mary Schuh

Mary Schuh je zástupkyní ředitele Institute on Disability ve státě New Hampshire v USA. Pracuje pro tuto organizaci od jejího vzniku v roce 1987.

Její činnost je zaměřená na práci s rodinami dětí s postižením a na aktivity podporující změny vzdělávacího systému v oblastech: předškolního vzdělávání, vyššího vzdělávání a vzdělávání žáků s postižením. Má více než dvacetiletou zkušenost v inkluzivních školách a komunitách.

Zpět