Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Marie Černá

Marie Černá

Marie Černá se věnuje výchově a vzdělávání lidí s mentálním postižením. Účastnila se řady vědeckovýzkumných projektů a je zakladatelka České psychopedické společnosti, jejímž posláním je zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků pracujících s lidmi s mentálním postižením.

Ve své práci se zaměřuje na vzdělávání odborníků, přednáškovou a publikační činnost. Úzce spolupracuje s rodinami lidí s mentálním postižením. Marie Černá nám pomohla navázat mezinárodní spolupráci, a to díky kontaktům, které nám poskytla. Působila jako předsedkyně Rady Rytmusu.

 

Zpět