Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Dorothy Lipsky

Dorothy Lipsky

Odbornice, která nám představila filosofii inkluzivního vzdělávání a její praktickou realizaci. Dorothy je dlouholetou obhájkyní práv žáků a studentů s postižením, zejména jejich práva na vzdělávání v běžných školách.

Napsala řadu knih a článků podporujících myšlenku začleňování žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných škol. Společně se svým kolegou Alanem Gartnerem zajišťuje profesionální rozvoj a vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků. Je zakladatelkou Center on Educational Restructuring and Inclusion (CERI) působícího při The Graduate School and University Center, The City University of New York.

 

Zpět