Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Od koho se učíme

Dorothy Lipsky

Odbornice, která nám představila filosofii inkluzivního vzdělávání a její praktickou realizaci. Dorothy je dlouholetou obhájkyní práv žáků a studentů s postižením, zejména jejich práva na vzdělávání v běžných školách.

Alan Gartner

Odborník, který nám představil filosofii inkluzívního vzdělávání a její praktickou realizaci. Společně se svou kolegyní Dorothy Lipsky zajišťuje profesionální rozvoj a vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků.

John O´Brien

John O' Brien se dlouhodobě zabývá tématem postižení. Je průkopníkem a celoživotním obhájcem přístupů zaměřených na člověka.

Mary Schuh

Mary Schuh je zástupkyní ředitele Institute on Disability ve státě New Hampshire v USA. Pracuje pro tuto organizaci od jejího vzniku v roce 1987.

William Kiernan

Je tzv. otcem podporovaného zaměstnávání. V současné době působí jako ředitel the Institute for Community Inclusion, je mezinárodním konzultantem v 7 zemích a podílí se na rozvoji systému služeb pro lidi s postižením.

Julie Lunt

Julie Lunt je nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Více než dvacet let pracovala jako odborná zdravotnická pracovnice ve službách pro děti a dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.

John Agosta

John Agosta působí jako viceprezident the Human Services Research Institute v Oregonu. Zaměřuje se zejména na práci s rodinou a využívá přístupy zaměřené na člověka.

Marie Černá

Marie Černá se věnuje výchově a vzdělávání lidí s mentálním postižením. Účastnila se řady vědeckovýzkumných projektů a je zakladatelka České psychopedické společnosti, jejímž posláním je zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků pracujících s lidmi s mentálním postižením.

Soňa Holúbková

Soňa Holúbková vystudovala psychologii a od začátku své profesionální kariéry pracuje s lidmi. V současné době se věnuje sociálnímu poradenství lidem se zdravotním postižením, rozvoji komunitních a sociálních služeb, vzdělávání sociálních pracovníků a spolupráci s dobrovolníky.


Zpět