Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

O službách

V Rytmusu podporujeme lidi se zdravotním postižením převážně mentálním, aby se aktivně začleňovali do běžného života – ve škole, v práci, v místě svého bydliště.

Podporované zaměstnávání

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením nalézt zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme na pracovišti. Podporujeme při získávání pracovních a sociálních dovedností. Podporujeme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP).


Tranzitní program

Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám usnadnit přechod z dětství do dospělosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost. 


Podpora samostatného bydlení

Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení samostatného. Podporujeme v samostatném rozhodování. Asistujeme v domácnosti. Pomáháme na cestě k samostatnému životu. 


Inkluze ve škole

Podílíme se na tom, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly možnost navštěvovat běžné školy a vyrůstaly mezi svými vrstevníky. Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky ad. při začleňování dětí do běžných škol.

 

Cílová skupina

  • Lidé se zdravotním postižením, převážně mentálním

Stáže v sociálních službách

Zájemcům nabízíme možnost absolvovat stáž v našich sociálních službách. Stážista je zapojen do chodu služby a je v přímém kontaktu s pracovníky a s uživateli služby. 

Poplatek za účast na stáži v konkrétní službě je 1 500 Kč/osoba/den

V případě zájmu kontaktuje vedoucí konkrétní sociální služby: