Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Kdo jsme

Jsme lidé pracující v nevládní neziskové organizaci. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.

Něco málo z naší historie

Rytmus vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení. V roce 2014 jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost a od roku 2020 jsme Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

Impulsem k založení bylo školení od organizace the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), jež se uskutečnilo v průběhu let 1992 – 1994, a které nás seznámilo se sociálním modelem zdravotního postižení, jenž byl základem nového přístupu k práci s lidmi, zejména pak s lidmi s mentálním postižením. Ten staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti.

Jaké jsou naše hodnoty?

  • bereme každého takového, jaký je
  • pomáháme, aby měl každý ve svém okolí lidi, na které se může obrátit
  • podporujeme vlastní zodpovědnost, rozhodování a aktivní přístup
  • hledáme nové cesty a možnosti
  • poskytujeme podporu „tak akorát“

Jaké služby poskytujeme a čemu se věnujeme?

Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče a sociální a poradenské pracovníky při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol: Inkluze ve škole

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením najít zaměstnání na běžném trhu práce: Podporované zaměstnávání

Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením usnadnit přechod z dětství do dospělosti. Zajišťujeme praxe na běžném trhu práce: Tranzitní program

Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení samostatného: Podpora samostatného bydlení


Oceňujeme zaměstnavatele a firmy, které zaměstnávají lidi s postižením:
Stejná šance - Zaměstnavatel roku

Iniciujeme setkávání a výměnu zkušeností na podporu společného vzdělávání:
Týden pro inkluzi


Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. je společnost zapsaná v rejstříku ústavů vedených Městským soudem v Praze, oddíl U, spisová značka 915. Změna právní formy z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav proběhla 7.10.2020.

Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. vychází původně z občanského sdružení Rytmus, o.s., které vzniklo v roce 1994. V roce 2014 se transformovalo na obecně prospěšnou společnost a ústav je tedy již třetí právní formou. 

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číslo účtu: 27 – 2285770277/0100 (Komerční banka)
IČ: 61383783
DIČ: CZ 61383783
ID datové schránky: mkxcc4t
Sídlo: Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2

K tématu

16.02.2018

Dobromilský bazárek 2018

Minulé pondělí jsme uspořádali již třetí ročník charitativního bazárku – letos nesl název Dobromilský.

01.03.2017

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti

Letos jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti. Díky tomu jsme propojeni s dalšími organizacemi a firmami z korporátního i veřejného prostoru. Společně posilujeme kompetence v oblasti společenské odpovědnosti.

23.12.2016

Rytmus bilancuje nad rokem 2016

Rok 2016, rok Opice dle čínského kalendáře, byl skákavý a uřvaný, zároveň něžný, roztomilý a chlupatý, říká Vojta.

09.12.2016

Připojujeme se k Maratonu psaní dopisů na podporu lidských práv

V Rytmusu podporujeme lidská práva. A to nejen lidí s postižením. Společně s našimi kolegy, uživateli služeb, blízkými a přáteli se připojujeme k letošnímu Maratonu Amnesty International.

29.11.2016

Malý střípek z Rytmusího života

V úterý jsme pořádali již druhý ročník charitativního bazaru, tentokrát s názvem Reného bazar. Jednou za rok nashromáždíme všechno možné i nemožné.

15.08.2016

Zase jsme vydali výroční zprávu

Milan Cháb byl člověk, který usiloval o zrušení ústavů, které jsou podle jeho slov „zločinnou institucí“. Věděl, o čem mluví, sám v jednom z nich jako ředitel pracoval 21let. Podporoval integraci lidí s postižením podobně jako naše organizace. A Pavla Baxová jeho odkaz připomíná v naší výroční zprávě.