Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Inkluze ve škole

"Podporujeme začleňování dětí s postižením do hlavního vzdělávacího proudu."

Pomáháme dětem se zdravotním postižením začlenit se do běžných mateřských, základních a středních škol. Podporujeme rozvoj otevřených škol, kde je dětem poskytováno kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich schopnosti, individuální zvláštnosti, znevýhodnění nebo nadání, v místě bydliště společně se svými vrstevníky. Podporu poskytujeme jak rodičům a jejich dětem, tak školám i jednotlivým učitelům.

Čím se řídíme?

Úmluva o právech dítěte (článek 23) deklaruje právo dětem s duševním či tělesným postižením na prožívání plného a řádného života v důstojných podmínkách, podporujících sebedůvěru
a umožňujících aktivní účast dětí ve společnosti.

Úmluva o právech osob s postižením (článek 24) deklaruje právo všech dětí na vzdělání
v rámci všeobecné vzdělávací soustavy bezplatně a v místě svého bydliště, děti se specifickými potřebami mají dle úmluvy nárok na takovou podporu, která jim zajistí kvalitní
a účinné vzdělávání.

Česká republika je členem OSN, úmluvy ratifikovala a je pro ni závazné vytvořit takové podmínky ve vzdělávání, aby byl obsah úmluv naplněn.

Jste rodič a potřebujete podporu při vzdělávání svého dítěte?

Pokračujte do Nabídky pro rodiče

Jste pedagogický pracovník a potřebujete vzdělávání?

Pokračujte do Nabídky pro školy


Kontaktujte nás


K tématu

13.06.2017

Inkluzivní, přijímající přístup. Co to je?

Mateřská škola má důležité prvenství. Poprvé se dítě setkává se vzdělávací institucí. Zejména pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je takové setkání pro jeho další přístup k učení, vrstevníkům, dospělým a sama sobě klíčové. Maminka malého Tomáška vypráví jejich příběh.

09.06.2017

Co tomu říkáte?

Přečtěte si rozhovor s asistentkou pedagoga. Kdo má problém? A kdo by ho měl řešit? „Co mám jako asistentka dělat s Kájou? Má úplnej blok. Vůbec nechce pracovat. Nemluví, většinou nereaguje, někdy jen šeptá.“

06.06.2017

Výzva

Hledáme nového kolegu, který by mohl obohatit náš tým svým neotřelým myšlením, kreativním přístupem, znalostmi, zkušenostmi nebo/a nápady v oblasti inkluze ve škole.

09.05.2017

Jak jsem se seznámila s inkluzivní školou

Soňa Majorová je absolventka kurzu pro asistenty pedagoga. Na přednáškách slyšela, jak má vypadat inkluzivní prostředí. Znala to ale už z doby, kdy její syn navštěvoval školu, která byla otevřená všem dětem. O svoji zkušenost se s námi podělila.

02.05.2017

Zveme Vás na workshop "Rodiče v inkluzivní třídě"

Budeme vymýšlet, jak mohou spolupracovat rodiče a pedagogové v inkluzivní třídě. Vzájemně se obohatíme svými zkušenostmi a nápady. Workshop je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče!

28.03.2017

Zveme Vás do Brna na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

13.03.2017

Na co se nás lidé ptají: Znáte školu, která umí vzdělávat dítě s mentálním postižením i na 2. stupni ZŠ?

Dobrý den, mám 11tiletou holčičku se středním mentálním postižením. Od první třídy je začleněna v běžném kolektivu malé vesnické školy s asistentkou a má individuální vzdělávací plán (IVP). Velice jí to prospívá, udělala hodně velké pokroky, děti ji mají rády.

10.03.2017

Na co se nás lidé ptají: Rodič jako člen týmu, který tvoří IVP?

Dobrý den, moje dcera chodí do 1. třídy. Poradna doporučila individuální vzdělávání plán (IVP), asistenta a 3. stupeň podpůrných opatření. Dostala jsem IVP vypracovaný třídní učitelkou. Některé body IVP jsem navrhla řešit jinak, napsala jsem i odůvodnění.

03.03.2017

Na co se nás rodiče ptají?

Dobrý den, mohu požádat o radu ohledně rozložení ročníků v první třídě? Školka nám doporučuje bez odkladu rozdělit první ročník do dvou, syn má lehkou mentální retardaci. Lze i tak požádat o asistenta?


Zpět