Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro školy

„Poskytujeme podporu při začleňování dětí s postižením do běžných škol.“

Jsme inkluzivní

Podporujeme vytváření inkluzivního prostředí v běžných školách. Poskytujeme kvalitní vzdělávání pedagogickým pracovníkům s cílem pomoci jim přijmout a připravit se na příchod žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. Pomáháme vytvářet ve školních třídách takové klima, které je vstřícné rozmanitosti, spolupráci a vzájemnému obohacení. Předáváme pedagogickým pracovníkům praktické zkušenosti i efektivní formy výuky, které zohledňují potřeby a vzdělávací cíle jednotlivých žáků.

Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady. Využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Co nabízíme?

Pro pedagogické pracovníky realizujeme kurzy a semináře zaměřené na rozvoj dovedností zaměřených na práci v inkluzivních třídách. Poskytujeme podporu při zvládání obtížných situací, se kterými se při začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami pedagogové potýkají. Pomůžeme optimálně nastavit individuální vzdělávací plány, nastartovat efektivní spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga.

Naše semináře můžete navštívit v Praze a Brně.

Představíme Vám nástroje plánování zaměřeného na člověka např. Profil na jednu stránku či Kruh přátel, které napomáhají kvalitnímu začleňování a vytváření otevřené školy všem dětem a jejich blízkým.

Pořádáme interaktivní Dílny pro žáky školy pod vedením zkušené lektorky. Zaměřujeme se na aktuální problémy, na podporu spolupráce a tolerance mezi dětmi.

Realizujeme kvalifikační Kurzy pro asistenty pedagoga v Praze, Brně a Ostravě.


Kompletní nabídku seminářů a kurzů najdete na webu Vzděláváme

Navštivte také náš portál o tématu společného vzdělávání Informujeme


Kontaktujte nás


Video „Jak to vidí děti?“


Fotky z kurzů


gallery

K tématu

09.02.2017

V ZŠ Podolí u Brna se sešly skvělé pedagožky na semináři k Profilu na jednu stránku

Zima jako v Rusku. Jsme na okraji Brna a hledáme autobus, který nás zaveze ještě dále od centra. Přesto nás humor neopouští, protože kdykoliv se společně někam vypravíme, je to dobrodružné.

01.02.2017

Zveme Vás na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

23.01.2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

20.01.2017

Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.

19.12.2016

Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

08.11.2016

Zapojili jsme se do nového mezinárodního projektu RESPID

Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

21.10.2016

Letošní Týden pro inkluzi doprovází stovka akcí po celé České republice

Praha, 21. října 2016: V pondělí 17. října se rozběhly akce na podporu společného neboli inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí i dospělých lidí s postižením či znevýhodněním má význam pro celou společnost a konání akce tak navazuje na naplňování mezinárodních výzev a deklarací, ke kterým se Česká republika zavázala.


Zpět