Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro školy

„Poskytujeme podporu při začleňování dětí s postižením do běžných škol.“

Jsme inkluzivní

Podporujeme vytváření inkluzivního prostředí v běžných školách. Poskytujeme kvalitní vzdělávání pedagogickým pracovníkům s cílem pomoci jim přijmout a připravit se na příchod žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. Pomáháme vytvářet ve školních třídách takové klima, které je vstřícné rozmanitosti, spolupráci a vzájemnému obohacení. Předáváme pedagogickým pracovníkům praktické zkušenosti i efektivní formy výuky, které zohledňují potřeby a vzdělávací cíle jednotlivých žáků.

Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady. Využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Co nabízíme?

Pro pedagogické pracovníky realizujeme kurzy a semináře zaměřené na rozvoj dovedností zaměřených na práci v inkluzivních třídách. Poskytujeme podporu při zvládání obtížných situací, se kterými se při začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami pedagogové potýkají. Pomůžeme optimálně nastavit individuální vzdělávací plány, nastartovat efektivní spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga.

Naše semináře můžete navštívit v Praze a Brně.

Představíme Vám nástroje plánování zaměřeného na člověka např. Profil na jednu stránku či Kruh přátel, které napomáhají kvalitnímu začleňování a vytváření otevřené školy všem dětem a jejich blízkým.

Pořádáme interaktivní Dílny pro žáky školy pod vedením zkušené lektorky. Zaměřujeme se na aktuální problémy, na podporu spolupráce a tolerance mezi dětmi.

Realizujeme kvalifikační Kurzy pro asistenty pedagoga v Praze, Brně a Ostravě.


Kompletní nabídku seminářů a kurzů najdete na webu Vzděláváme

Navštivte také náš portál o tématu společného vzdělávání Informujeme


Kontaktujte nás


Video „Jak to vidí děti?“


Fotky z kurzů


gallery

K tématu

13.06.2017

Inkluzivní, přijímající přístup. Co to je?

Mateřská škola má důležité prvenství. Poprvé se dítě setkává se vzdělávací institucí. Zejména pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je takové setkání pro jeho další přístup k učení, vrstevníkům, dospělým a sama sobě klíčové. Maminka malého Tomáška vypráví jejich příběh.

09.06.2017

Co tomu říkáte?

Přečtěte si rozhovor s asistentkou pedagoga. Kdo má problém? A kdo by ho měl řešit? „Co mám jako asistentka dělat s Kájou? Má úplnej blok. Vůbec nechce pracovat. Nemluví, většinou nereaguje, někdy jen šeptá.“

09.05.2017

Jak jsem se seznámila s inkluzivní školou

Soňa Majorová je absolventka kurzu pro asistenty pedagoga. Na přednáškách slyšela, jak má vypadat inkluzivní prostředí. Znala to ale už z doby, kdy její syn navštěvoval školu, která byla otevřená všem dětem. O svoji zkušenost se s námi podělila.

02.05.2017

Zveme Vás na workshop "Rodiče v inkluzivní třídě"

Budeme vymýšlet, jak mohou spolupracovat rodiče a pedagogové v inkluzivní třídě. Vzájemně se obohatíme svými zkušenostmi a nápady. Workshop je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče!

28.03.2017

Zveme Vás do Brna na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

13.03.2017

Na co se nás lidé ptají: Znáte školu, která umí vzdělávat dítě s mentálním postižením i na 2. stupni ZŠ?

Dobrý den, mám 11tiletou holčičku se středním mentálním postižením. Od první třídy je začleněna v běžném kolektivu malé vesnické školy s asistentkou a má individuální vzdělávací plán (IVP). Velice jí to prospívá, udělala hodně velké pokroky, děti ji mají rády.

10.03.2017

Na co se nás lidé ptají: Rodič jako člen týmu, který tvoří IVP?

Dobrý den, moje dcera chodí do 1. třídy. Poradna doporučila individuální vzdělávání plán (IVP), asistenta a 3. stupeň podpůrných opatření. Dostala jsem IVP vypracovaný třídní učitelkou. Některé body IVP jsem navrhla řešit jinak, napsala jsem i odůvodnění.

03.03.2017

Na co se nás rodiče ptají?

Dobrý den, mohu požádat o radu ohledně rozložení ročníků v první třídě? Školka nám doporučuje bez odkladu rozdělit první ročník do dvou, syn má lehkou mentální retardaci. Lze i tak požádat o asistenta?

02.03.2017

Dům plný snů

Anne Fee je desetiletá holčička z Nizozemska a o lidské rozmanitosti ví své. Je jednou z obyvatelek velkého Domu snů, kde společně se svou rodinou pečují o 8 lidí s mentálním hendikepem. Je to jeden z Thomasových domů, kde lidé žijí společně v rodinném prostředí a jsou součástí místní komunity.


Zpět