Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Celoživotní vzdělávání

Celoživotním vzděláváním nazýváme vzdělávací kurzy, kterými si lidé s mentálním postižením doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti a dovednosti.


Foto: Ivan Chudoba

Kurzy pořádáme pravidelně, každoročně, už od roku 2008. Těm prvním jsme souhrnně říkali Tovaryš a inzerovali je jako vzdělávací kurzy zaměřené na aktivní přístup k vlastnímu rozvoji.

Témata jednotlivých kurzů buď reagují přímo na poptávku nebo naopak nabízejí "inovace". Stává se to většinou tak, že potkáme zajímavého člověka, který má co předávat.

Chcete vědět více?


Obraťte se na koordinátora kurzů celoživotního vzdělávání 
Štěpána Matušku:
stepan.matuska@rytmus.org | +420 734 852 661

Kurzy jaro 2020

Krátce po zahájení kurzů přišla omezení související se šířením viru. Kvůli nim nebylo možné se nadále setkávat. To nás ale nezastavilo a všechny níže uvedené kurzy (s výjimkou kurzu společenských tanců) jsme dokázali přesunout do online prostředí a pokračovat ve výuce. Zhruba od poloviny května kurzy opět pokračovaly klasickou prezenční formou.  

 • Dobrý sebeobhájce s Petrou Konečnou a Štěpánem Matuškou. Kurz nám pomůže připravit se na roli sebeobhájců. Budeme se učit, jak si utřídit vlastní myšlenky a jak mluvit sami za sebe. Budeme se s podporou lektorů aktivně podílet na průzkumu v několika oblastech života lidí se znevýhodněním a zpracovávat jejich výpovědi. Kurz bude zakončen společným vystoupením na téma samostatný život v Senátu Parlamentu České republiky.
 • Kurz angličtiny - praktický kurz angličtiny s lektory Jiřím Borčem a Michaelou Bábikovou v milém, pozitivním prostředí, upravený dle potřeb všech účastníků pro začátečníky i pokročilé.
 • Individuální lekce počítačů s Lukášem Hůrkou jsou variantou kurzu pro ty uživatele počítačů, kteří základní dovednosti již znají a zajímají se o náročnější úkoly. Lekce jsou vždy přizpůsobeny zájemcům a vedeny individuální formou, kdy se lektor věnuje pouze jednomu kurzistovi.
 • Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Veronikou Heribanovou. Prakticky zaměřený kurz na výuku tance inspirovaného moderními styly – např. Hip Hop a Street Dance. Tanečníci zde mohou zakusit různé taneční styly, improvizaci, protažení, posilnění těla i ducha, ale i relaxaci, uvolnění a mnoho dalšího.
 • Kurz společenských tanců s Martinem Vokálem a Janou Dusílkovovu. Již od pravěku je tanec nedílnou součástí života lidí. Od vrcholného středověku patří dokonce tento druh umění k základním pilířům výuky společenského chování. Od té doby se tanec i jeho postavení ve společnosti velmi vyvíjelo, a i když dnes není hlavním z vyučujících předmětů, neměli bychom zapomínat na jeho důležitost. Kurz z důvodu omezení bohužel nemohl pokračovat a bude přesunut na podzim 2020.

Kurzy podzim 2019

 • Počítačové dovednosti s Martinem Lubojackým a Vojtěchem Rosulkem. Kurz se zaměřuje na práci s internetem, emailem, Wordem a Excelem. Dotkneme se také úpravy fotek a videí a mluvit budeme i o kopírování a zálohování souborů. Část kurzu budeme věnovat správě mobilního telefonu a bezpečnosti na internetu a sociálních sítích.
 • Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Veronikou Heribanovou. Prakticky zaměřený kurz na výuku tance inspirovaného moderními styly – např. Hip Hop a Street Dance. Tanečníci zde mohou zakusit různé taneční styly, improvizaci, protažení, posilnění těla i ducha, ale i relaxaci, uvolnění a mnoho dalšího.
 • Moje práva se Štěpánem Matuškou a dalšími lektory. Kurz zaměřený na schopnost učit se vyjadřovat, obhajovat a znát svá práva. Účastníci kurzu budou mít možnost navštívit např. politické představitele a zúčastnit se workshopu s organizacemi, zabývajícími se lidskými právy.
 • Hodnocení kvality sociálních služeb s Pavlou Baxovou. Účelem kurzu je připravit účastníky na hodnocení kvality v některých typech sociálních služeb. Absolventi se budou moci účastnit tzv. Klientských auditů.

Kurzy jaro 2019

 • Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Terezou Humlovou. Prakticky zaměřený kurz na výuku tance inspirovaného moderními styly – např. Hip Hop a Street Dance. Tanečníci zde mohou zakusit různé taneční styly, improvizaci, protažení, posilnění těla i ducha, ale i relaxaci, uvolnění a mnoho dalšího.
 • Kurz o volbách, lidských právech a bezpečnosti na internetu. Účastníci se dozví o politické situaci v ČR, o jednotlivých politických stranách a jejich programech. Dalším velkým tématem budou aktuální volby do Evropského parlamentu. Účastníci se dozví, proč a jak volit a dokonce budou mít možnost si volby zkusit na nečisto.
  Mezi další program kurzu patří návštěva Magistrátu hl. m. Prahy, probereme bezpečnost nejen na internetu a ve spolupráci s organizací Post Bellum si povíme o lidských právech. 

Kurzy 2018

 • Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Terezou Humlovou. Prakticky zaměřený kurz na výuku tance inspirovaného moderními styly – např. Hip Hop a Street Dance. Tanečníci zde mohou zakusit různé taneční styly, improvizaci, protažení, posilnění těla i ducha, ale i relaxaci, uvolnění a mnoho dalšího.
 • Videokurz I – II s Janou Hnilicovou a Hankou Fikarovou probíhá ve spolupráci s Asociací české videokultury MEDIALOG, z.s. Skupina kurzistů se učí, jak natočit film a dozvídá mnoho zajímavostí okolo filmu, má možnost vyzkoušet práci scénáristy, zvukaře, fotografa, kameramana i filmového technika.
 • Účastníci kurzu Svět kolem nás poznávají svět formou zábavného učení a pokusů s lektorkami Janou Hnilicovou a Evou Šafaříkovou. Kurz je prakticky zaměřen na doplnění a rozšíření všeobecných znalostí, čtení, psaní i počítání. Kurzisté se dozvídají nové informace o světě kolem nás včetně politické situace, vědy, kultury a techniky. Součástí kurzu je také návštěva chemické laboratoře.
 • Na Besedě s Policí ČR se účastníci seznámí s prací Policie ČR. Dozví se o správném oznámení události na tísňovou linku a zásadách osobní bezpečnosti. Na závěr setkání proběhne také diskuse.

Kurzy 2017

 • Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Terezou Humlovou se na podzim otevřel kurz zaměřený na hip hop a moderní tanec. Kroky z různých tanečních žánrů nacvičovalo a až do roku 2018 se protančilo 9 tanečníků.
 • Videokurz #1 s Janou Hnilicovou a Hankou Fikarovou. Ve spolupráci s Asociací české videokultury MEDIALOG, z.s. se Tvůrčí skupina Rytmusu (6 kurzistů) učila jak vyrobit film, co obnáší práce na scénáři, jak s kamerou, jak se zvukem a vše kolem filmu. Natočila krátký film na téma Jeden den člověka s postižením. Veřejné promítání filmu proběhlo 1.3.2018. na slavnostním večírku Rytmusu
 • Jak dobře vypadat s Kateřinou Kornovou a Dorotou Smieškovou
  Prakticky zaměřený kurz na témata: jak se hezky obléci a upravit, jak a kde pořídit levné, ale moderní oblečení, tipy a triky, jak na hygienu.
 • Jak uvařit za pár kaček a zdravě s Jolanou Žákovou a Michaelou Fraňkovou
  Prakticky zaměřený kurz na to, jak změnit svůj jídelníček, jak nakoupit levně a zdravě a jak s jídlem hospodařit. Kurzisté si vyzkoušeli přípravu některých jídel.
 • Bezpečně s počítačem, telefonem a facebookem s Xénií Dočkálkovou a Martinem Lubojackým
  Kurzisté se učili bezpečnosti na Facebooku a internetu, zacházení s citlivými a osobními údaji, zajištění bezpečnosti hesel a bezpečnému chování na veřejných a neveřejných sítích. Nově získané vědomosti procvičovali a proměňovali do praktických dovedností.
 • Setkání s módou s Jaroslavou Procházkovou
  Po dvě dubnová odpoledne nás ve svém ateliéru hostila skvělá módní návrhářka Jaroslava Procházková. Zavedla nás do světa módy, nadčasového designu, výrazných barev a kvality.
 • Cvičení a zdravý životní styl s Eliškou Nejdlovou
  Na předchozí kurz zdravého životního stylu navázaly lekce cvičení zaměřené na protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů, kardio a relaxaci.

Kurzy 2016

 • Umění sebeprezentace s Barborou Pšenicovou
  Lidé s postižením se učili, jak mluvit o sobě, jak dobře zapůsobit řečí, obsahem sdělení, postojem, oblečením. Jak se připravit na náročné situace při prezentaci. Svůj příběh prezentovali na závěrečné veřejné generálce se živým publikem, které poskytlo prezentátorům zpětnou vazbu.
 • Jak do přírody aneb "puťák", dovednosti pro cestování a výlety s Terezou Jiřikovskou a Davidem Rygelem
  Během jednodenní přípravy a dvoudenního výletu se účastníci učili naplánovat výlet, připravit trasu a vybavení, naplánovat jídlo, využívat turistických značek a další dovednosti pro pobyt v přírodě.
 • Počítačový kurz s Michaelou Hemmerovou a Martinem Lubojackým
  Prakticky zaměřený kurz na získání uživatelských dovedností MS Word, E-mail, internet, práci s flash diskem a využití různých úložišť na webu.
 • Hodnocení kvality sociálních služeb s Pavlou Baxovou
  Účastníci se učili, k čemu jsou sociální služby, jaký by měl být sociální pracovník, jak zjistit spokojenost klientů se službou, jak pracovat s dotazníkem a vést rozhovor, jak popisovat prostředí. Po absolvování kurzu všichni hodnotili kvalitu konkrétního pobytového zařízení sociálních služeb.
 • Lekce pro zdravý životní styl s Markem Wiesnerem a Lucií Soukupovou
  Lekce zaměřené na to, jak správně jíst a jak vypadá vhodný jídelníček, jak se správně hýbat a jak funguje tělo. Praktická část lekcí se zaměřila na posilování a protahování svalů a kardio trénink.
 • Focení s Ivanem Chudobou a Terezou Jiřikovskou
  Cílem kurzy bylo zlepšit dovednosti ve focení, ukládání a úpravě fotek. Všichni kurzisti vystavili svá nejpodařenější díla na veřejné výstavě.
 • Konzultace k hospodaření s penězi s Jitkou Zimovou, Markétou Blahetkovou
  S lidmi s postižením probíhaly individuální konzultace v oblasti financí. Témata, kterými se zabývali, jsou např. jak vyjít s penězi, jak a kolik ušetřím. V rámci konzultací vytvářeli pomůcky, které lidem pomohou hospodařit s penězi.
 • Poradci Rytmusu s Lucií Soukupovou a Kristýnou Valentovou
  Na vytváření a působení skupiny Poradců Rytmusu se podílelo 15 poradců. Tématy setkávání bylo fungování ve skupině, spolupráce s Rytmusem, film, poradcovský Facebook a další.

Kurzy celoživotního vzdělávání probíhají díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy.


gallery