Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Klientský audit

Zajímá vás, jak je vaše služba nastavena a zda umožňuje lidem, kteří u vás bydlí, dobře žít? Chcete získat podněty pro změnu?

Rytmus nabízí poskytovatelům sociálních služeb Klientský audit.

Jedná se o hodnocení kvality sociálních služeb přímým zapojením jejich potencionálních uživatelů, samotných lidí s mentálním postižením, jako hodnotitelů - auditorů.

Klientské audity hodnotí sociální službu prostřednictvím nahlížení do života lidí, kteří službu využívají. 

Co vám audit přinese?

 • nezávislý pohled a hodnocení lidí ze stejné cílové skupiny, kteří ale nejsou uživateli služby
 • inspiraci a impuls ke změně
 • naplnění kritéria c standardu 15: Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnance a další právnické a fyzické osoby
 • ověření existence a srozumitelnosti materiálů, které o konkrétní službě informují a objasňují principy jejího poskytování

Jak audit děláme?

 • Auditoři se při  hodnocení zaměřují na zjišťování podmínek, ve kterých uživatelé služby žijí. To je například funkčnost a vzhled obytných nebo společenských prostor. V hodnotících zprávách je vždy uveden popis prostředí a nezávislé komentáře auditorů.
 • Pomocí rozhovorů s vybranými uživateli služby zjišťují auditoři jak je to s možnostmi volby stravy, způsobu trávení volného času, příležitostí k dalšímu vzdělávání nebo získávání zaměstnání. Kladené otázky jsou zaměřeny na běžné věci v životě dotazovaných lidí: „Kdo plánuje společný program? Můžete si vybrat, co chcete dělat? Pomůže Vám někdo dělat, co Vás baví? Můžete si sami uvařit? Jak Vám říkají pracovníci? Jak Vy oslovujete personál?“ aj.
 • Auditoři jsou proškoleni na hodnocení služeb poskytovaných v zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Na auditu jsou doprovázeni pracovníky Rytmusu. Úkolem doprovodných pracovníků je zapsat odpovědi. A také pomoci s organizačními záležitostmi a v případě potřeby se ujmout role facilitátora během rozhovorů.
 • Audit se uzavírá společnou diskuzí nad některými doporučeními. Jde o společné setkání pracovníků poskytovatele sociálních služeb a auditorského týmu.
 • V případě zájmu poskytovatele služeb může následovat další spolupráce (zhruba po půl roce). Nabízíme konzultaci přijatých opatření.
 • Z celého auditu je vypracována a zaslána zpráva se záznamem rozhovorů a doporučením auditorů.
 • Vážíme si zpětné vazby a jsme rádi, když nám poskytovatelé dají po čase vědět, jak audit využili.

Naše zkušenosti

 • Audity realizujeme od roku 2010. „Myšlenkou auditů jsme se inspirovali od rakouské organizace Atempo, vytvořili jsme ale vlastní způsob hodnocení. Díky auditu lze získat cenné informace a zpětné vazby od lidí, kteří se mohou kdykoliv stát uživateli služeb těchto zařízení,“ říká Pavla Baxová, ředitelka Rytmusu.
 • Našimi audity prošly desítky zařízení, převážně chráněná bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Jejich ředitelé ocenili audit například proto, že:

Aktuálně nabízíme Klientský audit jako placenou službu.
Máte o klientský audit zájem? Potřebujete více informací?

Kontaktujte Janu Loskotovou:
733 127 827 | jana.loskotova@rytmus.org