Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Letní škola

Letní škola

Zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce na  Letní školu, která tradiční formu nahrazuje vzdělávání, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Jejím cílem je posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků, včetně společného tvoření a řešení úkolů.

Letní škola = inspirativní a zážitkový týden vzájemného učení

Na co se můžete těšit?

Lektorský tým je tvořen zkušenými a kreativními odborníky z praxe. Své zkušenosti i poznatky nabídnou účastnice zahraničních stáží, které navštívily školy v Německu, Itálii a Slovensku.

Letní škola proběhne v termínu od 21. 8. do 24. 8. v krásném a klidném místě Lužických hor, na chatě Lužanka (www.chataluzanka.cz), jejímž provozovatelem je Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

Ubytování, strava i doprava budou hrazeny.

Na Letní školu zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce.

Pro dotazy a bližší informace kontaktujte koordinátora Marka Balouna (marek.baloun@rytmus.org, +420 734 852 654).

Letní školu pořádá Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Zpět