Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Jak proběhla Letní škola 2019?

Jak proběhla Letní škola 2019?

Letní škola, kterou jsme letos pořádali poprvé v rámci projektu Kolaboratorium, bylo čtyřdenní soustředění určené pedagogickým pracovníkům. Pro realizaci jsme vybrali dobu před koncem prázdnin, kdy už učitelé začínají přemýšlet o novém školním roce, ale zároveň jsou alespoň částečně odpočinutí po uplynulém školním roce.

Zastřešujícím tématem Letní školy bylo posilnění role pedagogického pracovníka při práci s dětmi se znevýhodněním v běžné třídě. Bylo pro nás důležité pedagogům předat:

Naší snahou také bylo pedagogy podpořit ve vzájemném sdílení svých nápadů, které ve škole využívají. Na Letní škole tak vznikla burza UMÍM/RÁD PŘEDÁM – POTŘEBUJI. V návaznosti na Letní školu spontánně vznikla uzavřená facebooková skupina absolventů, kde živě diskutují, podporují se, sdílejí a radí se.

Úspěch 1. ročníku Letní školy podpořil tým kreativních lektorů a krásná příroda Lužických hor. Absolventy čeká únorová „osvěžovna“, kde bude čas na reflexi naučených dovedností i nové téma týkající se řešení konfliktů.

gallery

Pomalu začínáme připravovat 2. ročník :) 

Letní školu pořádá Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Zpět