Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Seznam lidí

Michaela Bábiková Poradkyně Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 605 280 074
 michaela.babikova@rytmus.org
Marek Baloun Koordinátor projektu Kolaboratorium  +420 224 251 610  +420 734 852 654
 marek.baloun@rytmus.org
Barbora Zelinová Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace    +420 737 460 523
 barbora.zelinova@rytmus.org
Pavla Baxová Ředitelka  +420 224 251 610  +420 604 112 379
 pavlab@rytmus.org
Jana Dusílková Poradkyně Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 733 640 449
 jana.dusilkova@rytmus.org
Iva Fryšová Metodička Podpory samostatného bydlení v Praze    +420 605 248 785
 iva.frysova@rytmus.org
Jana Gajdošová Vedoucí pobočky v Brně    +420 737 571 797
 jana.gajdosova@rytmus.org
Dominika Hájková Poradkyně Tranzitního programu    +420 734 346 878
 dominika.hajkova@rytmus.org
Veronika Heribanová Pracovní konzultantka  +420 224 255 819  +420 734 573 319
 veronika.heribanova@rytmus.org
Martina Hüblová Case manager    +420 739 215 113
 martina.hublova@rytmus.org
Lukáš Hůrka Správa webových stránek, PR  +420 224 251 610  +420 733 185 689
 lukas.hurka@rytmus.org
Jana Janů Case manažerka    +420 734 852 653
 jana.janu@rytmus.org
Roman Jelínek Pracovní konzultant  +420 224 255 819  +420 739 215 074
 roman.jelinek@rytmus.org
Silvie Jirkovská Vedoucí služby Sociální rehabilitace v KV kraji    +420 733 125 717
 silvie.jirkovska@rytmus.org
Tereza Jiřikovská Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace  +420 224 255 819  +420 737 248 446
 tereza.jirikovska@rytmus.org
Anna Kaucká Koordinátorka a Specialistka na spolupráci se zaměstnavateli  +420 224 255 819  +420 777 228 677
 anna.kaucka@rytmus.org
Hana Kopřivová Administrativní pracovnice  +420 224 251 610  +420 774 342 226
 hana.koprivova@rytmus.org
Vladislava Kršková Lektorka a pracovnice pro přímou práci s dětmi se SVP    +420 605 248 490
 vladislava.krskova@rytmus.org
Kateřina Kůstová Case manažerka    +420 703 143 542
 katerina.kustova@rytmus.org
Radka Lelková Case manažerka    +420 733 127 826
 radka.lelkova@rytmus.org
Eva Lorenzová Zástupce vedení pobočky v Sokolově
Metodik služby Podpora samostatného bydlení v KV kraji
   +420 734 441 358
 eva.lorenzova@rytmus.org
Jana Loskotová Sociální pracovník a metodik sociální práce    +420 733 127 827
 jana.loskotova@rytmus.org
Martin Lubojacký Pracovní konzultant  +420 224 255 819  +420 603 280 939
 martin.lubojacky@rytmus.org
Lukáš Horyna Koordinátor kurzů v Ostravě    +420 734 441 119
 lukas.horyna@rytmus.org
Martin Rác Sociální pracovník ve službě Sociální rehabilitace    +420 737 581 438
 martin.rac@rytmus.org
Štěpán Matuška Poradce Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 734 852 661
 stepan.matuska@rytmus.org
Michaela Hrubá Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace    +420 737 535 685
 michaela.hruba@rytmus.org
Barbora Nováková Pracovní konzultantka    +420 737 248 467
 barbora.novakova@rytmus.org
Šárka Paříková Vedoucí pobočky v Sokolově
Vedoucí služby Podpora samostatného bydlení v KV kraji
   +420 737 249 597
 sarka.parikova@rytmus.org
Pavel Lébiš Sociální pracovník ve službě Sociální rehabilitace    +420 737 511 139
 pavel.lebis@rytmus.org
Karla Popršteinová Case manažerka    +420 734 441 356
 karla.poprsteinova@rytmus.org
Jana Rimbalová Koordinátorka kurzů v Praze a nabídky pro školy  +420 224 251 610  +420 737 248 459
 jana.rimbalova@rytmus.org
Vojtěch Rosulek Poradce Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 730 514 575
 vojtech.rosulek@rytmus.org
Klára Silovská Komunitní pracovnice    +420 730 158 115
 klara.silovska@rytmus.org
Lenka Skálová Vedoucí Podpory samostatného bydlení v Praze    +420 734 441 357
 lenka.skalova@rytmus.org
Daniela Slavíková Pracovní konzultantka    +420 734 254 682
 daniela.slavikova@rytmus.org
Kamila Součková Pracovní konzultantka    +420 603 280 941
 kamila.souckova@rytmus.org
Adriana Strnadová Administrativní pracovnice    adriana.strnadova@rytmus.org
Blanka Šimková Pracovní konzultantka, metodička  +420 224 255 819  +420 777 228 668
 blanka.simkova@rytmus.org
Michaela Tomanová Pracovní konzultantka  +420 224 255 819  +420 603 280 938
 m.tomanova@rytmus.org
Kristýna Valentová Vedoucí Podporovaného zaměstnávání  +420 224 255 819  +420 777 222 388
 kristyna.valentova@rytmus.org
Veronika Veselá Vedoucí Tranzitního programu  +420 224 255 819  +420 734 235 641
 veronika.vesela@rytmus.org
Kateřina Volfová Poradkyně Tranzitního programu    +420 739 213 935
 katerina.volfova@rytmus.org
Petra Vorlová Terapeutka    +420 734 446 743
 petra.vorlova@rytmus.org
Vojtěch Zima Finanční manažer  +240 224 251 610  +420 604 976 326
 vojtech.zima@rytmus.org
Tomáš Zoubek Case manager    +420 605 248 487
 tomas.zoubek@rytmus.org