Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Začleňujeme

Začleňujeme

Jsme nevládní nezisková organizace. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života ve společnosti – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách.
Podílíme se na tom, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly možnost navštěvovat běžné školy a vyrůstaly mezi svými vrstevníky. Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky ad. při začleňování dětí do běžných škol.

Inkluze ve škole


Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením nalézt zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme na pracovišti. Podporujeme při získávání pracovních a sociálních dovedností. Podporujeme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Podporované zaměstnávání


Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám usnadnit přechod z dětství do dospělosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost. 

Tranzitní program


Podporujeme děti a dospělé lidi se zdravotním postižením v začleňování do společnosti. Asistujeme v přirozeném prostředí, v domácnosti, při volnočasových aktivitách. Poskytujeme podporu a při zajištění potřeb nezbytných pro plnohodnotný a spokojený život: Osobní asistence


Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení samostatného. Podporujeme v samostatném rozhodování. Asistujeme v domácnosti. Pomáháme na cestě k samostatnému životu. 

Podpora samostatného bydlení


Každé dva roky pořádáme celorepublikovou kampaň, představující myšlenku společného vzdělávání všech dětí nenásilnou a přívětivou formou. 


Týden pro inkluzi


Každé dva roky pořádáme prestižní celorepublikovou soutěž pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě člověka se zdravotním postižením.


Stejná šance - Zaměstnavatel roku
 

 

 

 

gallery

Zpět