Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Vzděláváme

Vzděláváme

V lednu 2015 jsme založili Nadační fond Rytmus – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Našim cílem je podpořit rozvoj inkluzivního neboli společného vzdělávání v České republice. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. a svou náplní tak navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které v Rytmusu zajišťujeme už od roku 2002.Pro pedagogické pracovníky, rodiče a sociální pracovníky pořádáme kurzy a školení. Pravidelně několikrát do roka organizujeme akreditované kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga v Praze, Brně a Ostravě. Součástí naší nabídky jsou interaktivní kurzy Profilu na jednu stránku, Kruhy podpory a Řešení problémů v týmů. Novinkou v nabídce jsou tzv. Šablony pro školy.

Kurzy vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Řešení konkrétních problémů z běžného života, hledáme kreativními způsoby. V rámci kurzů společně objevujeme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života.

Absolventi kurzů a seminářů se zorientují v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučí se využívat účinné nástroje pro začleňování dětí vycházející z přístupu zaměřeného na člověka. 

Účastníci našich kurzů jsou typicky pedagogičtí a sociální pracovníci, rodiče a další zájemci o inkluzívní vzdělávání. Do konce roku 2018 jsme proškolili celkem 1907 lidí:

Aktuální nabídku kurzů a seminářů naleznete webu www.vzdelavani.rytmus.org

 gallery

Zpět