Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Informujeme

Informujeme

Od roku 2017 realizujeme projekt Kolaboratorium, jehož posláním je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.V rámci tohoto projektu informujeme rodiče, veřejnost i pedagogické pracovníky ohledně tématu společného vzdělávání.

Usilujeme o to, aby každé dítě, i to se speciálními vzdělávacími potřebami, mělo možnost navštěvovat běžnou školu v místě svého bydliště a získalo dostatečnou podporu pro své vzdělání.

Na webu inkluze.cz najdete nejen informace o projektu Kolaboratorium a jeho klíčových aktivitách, ale i informace o začleňování ve školezaměstnání a v komunitě. Informujeme o školské legislativě a zveřejnujeme nabídku vzdělávacích setkání, kurzů a rodičovských fór. Přečíst si můžete příběhy lidí, kterým v rámci našich služeb pomáháme. 

 gallery

Zpět