Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015

Holubník (ne škola)... Místo, kde se potkávají lidé, kteří se chtějí učit. Místo neformálního vzdělávání. Jsou zde dvě rozlišitelné skupiny lidí: na jedné straně lidé s těžkým postižením, na druhé straně ti ostatní.

Výroční zpráva 2014

Prosím, aby mi čtenáři prominuli, že jim tentokrát místo obvyklého Deníku předkládám jen novelu. Zaměstnávala mě ale skutečně po většinu měsíce. V každém případě prosím o shovívavost.

Výroční zpráva 2013

Vážení kolegové, přátelé, příznivci a poskytovatelé finančních prostředků, stejně tak, jako úředníci, zaměstnavatelé, ředitelé škol a ostatní nepojmenovaní občané.

Výroční zpráva 2012

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, jako každoročně v tuto dobu vám předkládáme zprávu o činnosti organizace, tentokrát za rok 2011. Minulý rok utekl jako vždycky a jako voda. Služby jsme poskytovali, kurzy jsme organizovali, porady jsme si zapisovali, monitorovací zprávy jsme odevzdávali, upravovali a znovu odevzdávali.

Výroční zpráva 2011

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, jako každoročně v tuto dobu vám předkládáme zprávu o činnosti organizace, tentokrát za rok 2011. Minulý rok utekl jako vždycky a jako voda. Služby jsme poskytovali, kurzy jsme organizovali, porady jsme si zapisovali, monitorovací zprávy jsme odevzdávali, upravovali a znovu odevzdávali.

Výroční zpráva 2010

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, jako každoročně v tuto dobu vám předkládáme zprávu o činnosti organizace, tentokrát za rok 2010. Celý loňský rok jsme pokračovali v činnosti, o níž někteří říkají, že „to by je teda nebavilo“ a co z toho máte“ a jiní jí nazývají „bohulibou a záslužnou“.

Výroční zpráva 2009

Milí kolegové a vážení zájemci o činnost o.s. Rytmus, předkládáme vám zprávu o činnosti organizace za rok 2009. V uplynulém roce byli v popředí našeho zájmu lidi, kteří naše služby využívali, šlo nám také o kvalitu těchto služeb a o zvyšování povědomí veřejnosti o právech lidí s postižením.

Výroční zpráva 2008

Vážení přátelé, předkládáme vám zprávu o činnosti naší organizace za rok 2008. Pokusili jsme se popsat alespoň v krátkosti všechny důležité aktivity, které se v loňském roce udály. Podařilo se nám hodně – udrželi jsme služby, potkali nové zaměstnance, dětem ve školách i doma pomáhali asistenti. Znevýhodnění lidé práci získali, ti mladší se učili pracovním návykům a zkoušeli, jaké to v práci je.

Výroční zpráva 2007

Milí přátelé, kolegové, příznivci, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2007, která přináší přehled činností, služeb, dalších aktivit a hospodaření o.s. Rytmus. Doufám, že následující údaje a texty vám umožní vytvořit si představu reálnější, než líčení Daniila Charmse o životě.


Zpět