Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro studenty

„Tranzitní program je pomoc na Vaší cestě k dospělosti a větší samostatnosti.“

Jak spolupráce s námi probíhá?

  • V Tranzitním programu se Vám bude věnovat poradce nebo poradkyně
  • S poradkyní nebo poradcem budete mít pravidelné schůzky
  • Na schůzkách si budete povídat o tom, co se kolem Vás děje, co Vás zajímá a také o Vašich přáních a o tom, jakou práci chcete po škole dělat
  • Můžete se učit i praktickým dovednostem například práci na počítači, telefonování, cestování a další
  • S ostatními studenty se půjdete podívat na různé práce
  • Vyberete si práci, která se Vám líbí a kterou si chcete vyzkoušet, během školního roku si můžete vyzkoušet více různých prací
  • Jeden den v týdnu budete chodit do práce, říká se tomu praxe
  • Na praxi budete mít svého asistenta, asistent Vám pomůže učit se práci a mluvit s druhými lidmi na praxi, může pomoci také s trénováním cestování na praxi a z praxe do školy
  • Během školního roku budete mít dvě nebo tři plánovací schůzky, vyberete si, koho chcete na plánovací schůzku pozvat například rodiče, sourozence, kamarády nebo paní učitelku, na plánovací schůzce budeme společně přemýšlet, co chcete dělat, kromě práce a školy to může být i Váš volný čas, vztahy s druhými lidmi, bydlení nebo hospodaření s penězi


Zajímá Vás Tranzitní program?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás v Karlovarském kraji


 K tématu

10. 10. 2016

Jak jsme putovali s Tranzitním programem

Je příjemné jít a jít, až je člověk úplně znavený, bolí jej nohy, záda, má žízeň? Má pro něj nějaký smysl trmácet se krajinou, stoupat do kopců, plahočit se v zimě či v horku? Odpověď na tyto a podobné otázky se vydalo hledat na sklonku léta tucet holek a kluků.

21. 3. 2016

Eliška v mateřské škole Čiperka rozkvetla

Eliška využívá v Rytmusu službu Tranzitní program. Na praxi chodí do Mateřské školy Pro Family - do pobočky Čiperka. Eliška je z praxe nadšená, provozní ředitel je s ní spokojený a kolegové ji mezi sebe mile přijali. Eliška chodí na praxi již druhý měsíc bez asistence.

22. 10. 2015

Ája má praxi na Magistrátu

V první řadě bych ráda poznamenala, že praxe se uskutečnila díky podpoře paní Ing. Petry Dederové, ředitelky personálního odboru našeho úřadu. Podpora vedoucích pracovníků je pro realizaci takových aktivit nezbytná.