Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro školy

„Školou vše začíná. Přechod ze školy do práce a do dospělého života je velkým úkolem, který stojí nejen před mladými lidmi s postižením.“

Jako učitelé a vychovatelé máte zájem o uplatnění svých studentů. V tranzitním programu nabízíme podporu při osamostatňování a při hledání profesního uplatnění studentů. Jde nám o efektivní využívání znalostí a dovedností osvojovaných ve škole v každodenním, i pracovním, životě.

Co Vám nabízíme?

  • Zajištění individuálních praxí na běžném trhu práce pro studenty Vaší školy 1 až 2x v týdnu na 3 až 4 hodiny denně
  • Propojení náplně praxí s výukou ve škole
  • Spojení sil při uskutečňování představ Vašich studentů o jejich budoucnosti a profesním zaměření
  • Společné plánování s rodiči a blízkými studentů při získávání pracovních a sociálních dovedností


Máte dotazy? Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás v Karlovarském kraji


S jakými školami aktuálně spolupracujeme?

Praktická škola - Lyceum Břevnov
Základní škola a Střední škola Vinohradská
Dívčí katolická střední škola Platnéřská
Dvouletá katolická střední škola Karlín


gallery

K tématu

12. 6. 2019

PZ den na zámku

Letošní PZ den proběhl na zámku v Roztokách. Na místě se sešly týmy ze služeb Podporované zaměstnávání a Tranzitní program z Prahy i Karlovarského kraje, které se zabývají podporou lidí s postižením při hledání práce a praxe.

7. 5. 2019

Tvorba Životního příběhu aneb jak Tranzitní program podporuje

Adéla spolupracuje s Tranzitním programem od října 2018. Za tu dobu už udělala v mnoha oblastech velké pokroky směřující k samostatnému životu.

15. 2. 2019

Spolupráce studentů z praktické školy Lyceum a PedF UK pokračovala i ve šk. roce 2018/2019

Při příležitosti Týdne pro inkluzi 2018 odstartovala podzimní schůzka sérii čtyř setkání studentů konaných v průběhu školního roku 2018/2019.

21. 3. 2016

Eliška v mateřské škole Čiperka rozkvetla

Eliška využívá v Rytmusu službu Tranzitní program. Na praxi chodí do Mateřské školy Pro Family - do pobočky Čiperka. Eliška je z praxe nadšená, provozní ředitel je s ní spokojený a kolegové ji mezi sebe mile přijali. Eliška chodí na praxi již druhý měsíc bez asistence.

22. 10. 2015

Ája má praxi na Magistrátu

V první řadě bych ráda poznamenala, že praxe se uskutečnila díky podpoře paní Ing. Petry Dederové, ředitelky personálního odboru našeho úřadu. Podpora vedoucích pracovníků je pro realizaci takových aktivit nezbytná.