Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Boříme bariéry v Itálii

Boříme bariéry v Itálii

Během srpna vyrazila osmičlenná parta lidí z Rytmusu do Itálie, nedaleko městečka Poggio Mirteto, kde celých 10 dní přemýšleli, učili se, vnímali a hledali způsoby, jak můžou lidé s různými schopnostmi spolupracovat ve skupině.

Mezinárodní projekt Waves against Barriers v rámci Erasmus+ organizovala italská organizace Lunaria a díky dlouhodobé spolupráci s INEX SDA jsme se k projektu mohli připojit i my.  

Celé setkání bylo zaměřené na setkání lidí s různými schopnostmi z několika různých evropských států. Kromě České republiky jde o Itálii, Řecko a Belgii. Různé schopnosti (v angličtině „Different abilities“) je pojem vyjadřující vnímání lidí a přístup k nim, ať už postižení mají či nikoliv. Tento přístup byl nosnou myšlenkou projektu.

Z naší organizace do Itálie vyjelo celkem 8 lidí - týmový vedoucí, asistent, tři naši pracovníci/dobrovolníci a tři uživatelé našich služeb.

Průběh setkání

První dva dny jsme se intenzivně seznamovali. Následovalo několik dnů práce ve skupinách pod vedením jednotlivých týmových vedoucích. Skupiny se několikrát denně měnily, aby si všichni vyzkoušeli spolupráci se všemi.

Každý večer probíhala reflexní skupina, kde jsme vzájemně sdíleli, co jsme se za uplynulý den naučili, co se nám líbilo, co bychom chtěli změnit a jak se nám na setkání daří.

Poslední dva dny byly věnovány samostatné práci ve stabilní skupině na téma z oblasti různé schopnosti a lidé s postižením. Cílem bylo téma zpracovat tak, aby zvýšilo povědomí veřejnosti v dané oblasti. Každá skupina nakonec své téma předvedla ostatním.

Na čem jsme pracovali?

V různých skupinách jsme se věnovali tématům:

Celou dobu setkání jsme nejprve zkoušeli a nakonec sami využívali různé techniky, mezi které patřila práce s tělem a pohybem, tanec, diskuze, divadelní a výtvarné techniky.

gallery

Hodnocení účastníků

Jirka

Anna

Mikuláš

Elen

Těch 10 dní bylo velmi intenzivních, živých a hravých v krásném prostředí obklopeném přírodou. Samotný program se mi moc líbil a smekám před organizátory, jelikož se jim povedlo vymyslet aktivity, které alespoň doufám zaujaly nás všechny. Program byl pestrý a nutil nás spolupracovat a reflektovat uplynulé zážitky. Poznala jsem tam zajímavé lidi z různých koutů Evropy. Mile mě překvapilo, že tak velká skupina naprosto rozdílných lidi dokázala společně fungovat a vytvořit atmosféru důvěry a přijetí. Za těch 10 dní jsem se mimo jiné posunula ve své schopnosti respektovat lidi s odlišným vnímáním světa. Minimálně pro mě tento projekt splnil svůj účel. Byla to prostě jedna velká Wave against barriers. Děkuju, že jsem mohla být součástí.

Jura

Nejsem ani schopen vyjádřit nepopsatelnou radost a nadšení z tohoto projektu. Jsem velice vděčný za veškerý čas strávený s novými přáteli. Bez toho aniž bych přeháněl, mohu říci, že to byly ty nejhezčí strávené chvíle v životě. Nikdy jsem najednou nepotkal tolik úžasných lidí. Po návratu z projektu a dokonce i nyní se mi po nich moc stýská. Doufám, že se brzy opět shledáme.

Zpět