Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Příběhy z praxe

Při naší práci se setkáváme s mnoha lidmi a jejich příběhy. Zde najdete několik z nich. Je pro nás zadostiučiněním, když se naše práce i úsilí lidí, kterým pomáháme, zúročí a dosáhneme výsledku, který jsme společně naplánovali. Nešlo by to bez otevřené společnosti, která je ochotna přijmout mezi sebe lidi, kteří jsou něčím odlišní a zároveň stejní v tom, že chtějí být užiteční a žít život podle svých představ.

K tématu

30. 3. 2016

Je mi 51 let, už jsem víc dospělá a měla bych mít víc rozumu...

Říká jedna z žen, které využívají službu Podpora samostatného bydlení v Karlových Varech, načež jedna z dobrovolnic jí odpovídá: „Ale to je dobře, že sem chodíte, horší by bylo, kdybyste sem nechodila.“

21. 3. 2016

Eliška v mateřské škole Čiperka rozkvetla

Eliška využívá v Rytmusu službu Tranzitní program. Na praxi chodí do Mateřské školy Pro Family - do pobočky Čiperka. Eliška je z praxe nadšená, provozní ředitel je s ní spokojený a kolegové ji mezi sebe mile přijali. Eliška chodí na praxi již druhý měsíc bez asistence.

22. 10. 2015

Ája má praxi na Magistrátu

V první řadě bych ráda poznamenala, že praxe se uskutečnila díky podpoře paní Ing. Petry Dederové, ředitelky personálního odboru našeho úřadu. Podpora vedoucích pracovníků je pro realizaci takových aktivit nezbytná.

3. 8. 2015

Mohou být lidé s postižením v zaměstnání užiteční? Mohou a nejen tím, že odvedou svoji práci

Eva se v lednu přestěhovala z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské do bytu v Karlových Varech. Bydlí tam se 2 kamarádkami. Pracuje na Krajském úřadě, kde skartuje.


Zpět