Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Pořádáme 1. Národní konferenci na téma PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Pořádáme 1. Národní konferenci na téma PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Hlavním smyslem konference je informovat o službě, o způsobu jejího poskytování, o přínosech, které má pro budování samostatnosti lidí, kteří s její pomocí žijí, o jejím záběru, i o tom, co jsme objevili a museli se nového naučit.

17. října se v Karlových Varech v Krajské knihovně (Závodní 378/84) uskuteční
1. Národní konference služby Podpora samostatného bydlení. 

 

Program I. Národní konference služby podpora samostatného bydlení:

9:30 - 10:00 Prezence

10:00 zahájení konference

11:30 - 11:45 - přestávka na kávu

11:45 Paralelní workshopy

13:00 - 13:45 polední přestávka na oběd

13:45 Paralelní workshopy II. - přiklady dobré praxe

15:00 - 15:15 - pŕestávka na kávu

15:15 Shrnutí závěrů konference, diskuse na volná témata (dle potřeb účastníků)

16:00 Zakončení konference

 

Konference je určena především pro:

Účastnický poplatek jsme stanovili na 200 Kč, na konferenci bude zajištěno občerstvení (oběd, 2x coffee break).

Poplatek prosím zašlete po vyplnění přihlášky na účet 27-2285770277/0100 s variabilním symbolem 20171710. Fakturu Vám pak v připadě potřeby pošleme e-mailem nebo předáme na konferenci. Pokud potřebujete zaplatit jiným způsobem (zálohovou fakturou), prosím napište nám.

Všechna místa na konferenci jsou obsazena, další přihlášky již nepřijímáme.

Přïpadné dotazy prosím směřujte na Terezu Glaserovou (tereza.glaserova@rytmus.org).

Zpět