Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro rodiče a jejich děti

Potřebujete doprovod při volnočasových aktivitách pro Vaše dítě?
Využije Vaše dítě pomoc při činnostech v domácnosti?
Chcete pomoci při doprovodech Vašeho dítěte z místa na místo?

Jak spolupráce s námi probíhá?

Ceník


Osobní asistenci neposkytujeme v základních školách.
Podporujeme koncept inkluzivního tedy společného vzdělávání a právo všech dětí na vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu v místě bydliště se svými vrstevníky. Asistenci by měla zajistit škola prostřednictvím asistenta pedagoga, který je součástí podpůrných opatření garantovaných státem. Máte-li zájem o podporu v oblasti inkluzivního vzdělávání, navštivte Inkluzi ve škole.


Máte o Osobní asistenci zájem?

Kontaktujte nás


gallery

30. 6. 2017

Boženka má asistentku Janu

Jana asistuje Božence většinou 4x týdně v dětské skupině ve školce. Někdy probíhá asistence také doma. Bóža potřebuje hlavně fyzickou pomoc, hodně věcí ale zvládne sama se slovním návodem a dodáním síly do rukou.

20. 6. 2017

Fildovi už v Rytmusu asistujeme několik let

Co je pro něj důležité, čeho si cení na asistentech a jaký je on sám? O tom si povídáme často. A dnes proto, abychom vám přiblížili asistování jeho očima.