Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Odborné texty

Doporučujeme publikace a dokumenty k tématu osobní asistence


Jak na to

Příklady z praxe v deinstitucionalizaci
Vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Praha 2013


Společně, ale každý podle svého III. Metodika grafomotoriky pro práci s dětmi se SVP č. 5

Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Vydala SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou v rámci projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, 2012


Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. (ukázka z knihy)

Iva Uzlová, Vydal Portál, s.r.o., Praha 2010


Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením

Vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. a Inclusion Europe v rámci projektu CESTY realizovaného v letech 2007 až 2009, vydáno s podporou Programu celoživotního učení Evropské unie


Mezinárodní Úmluva o právech lidí s postižením ve snadném čtení

Publikace vznikla v rámci Podpory účelných aktivit občanských sdružení a zdravotně postižených Úřadu vlády ČR, vnik podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Kooperativa pojišťovna, a.s.


Jak na to... Příručka pro osoby, které odcházejí z domovů a ústavů do normálního života

Vydala Agentura Pondělí v rámci projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR


Kuchařka... Příručka pro osoby, které odcházejí z domovů a ústavů do normálního života

Vydala Agentura Pondělí v rámci projektu financovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR


Vydali jsme k tématu osobní asistence


Literatura k tématu

Spratek, Torey L. Hayden. Portál, 2012

Tygřice, Torey L. Hayden, Portál, 2012

Keys to Inclusion, Derek Wilson, Colin Newton, Published by Inclusive Solutions UK Limited, 2011

Poruchy autistického spektra, Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti, Barbora Bazalová, Masarykova univerzita, Brno, 2011

Inclusion for ALL – The UN Convention on the Rights of Person with Disabilities, Deborah A. Ziegler, International Debate Education Association, 2010

Inclusion: How To – Difference is a Reason to be Included, Gary Bunch, Inclusion Press, 1999

Každé dítě potřebuje speciální přístup, G.Lang, Ch.Berberichová, Speciální pedagogika, Portál, 1998