Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Milan Cháb

Milan Cháb

V letech 1981 – 2001 působil jako ředitel Ústavu sociální péče v Horní Poustevně. Jako ředitel ústavu byl nejvášnivějším bojovníkem za zrušení ústavů. "Ústav je zločinná instituce", říkal.

V letech 1991 a 1992 studoval ve Vzdělávacím institutu Desidera Galského UK v Praze se zaměřením na integraci osob s postižením v moderních demokraciích; krát­kodobé pobyty s podobným zaměřením absolvoval ve Švýcarsku, Holandsku a Izraeli. Byl spoluzakladatelem (1994) a jednatelem občanského sdružení Babkova společnost, které se zabývalo občanskou habilitací osob ohrožených institucionali­zovanou péčí. Občanská habilitace a sociální začlenění lidí (především) s mentálním postižením byly hlavními tématy jeho zájmu.

 

Zpět