Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

O službách

V Rytmusu podporujeme lidi se zdravotním postižením převážně mentálním, aby se aktivně začleňovali do běžného života – ve škole, v práci, v místě svého bydliště.

 • Podílíme se na tom, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly možnost navštěvovat běžné školy a vyrůstaly mezi svými vrstevníky. Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky ad. při začleňování dětí do běžných škol:
  Inkluze ve škole
 • Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením najít zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme jim na pracovišti. Podporujeme je při získávání pracovních a sociálních dovedností. Spolupracujeme se zaměstnavateli a firmami při vytváření pracovních míst pro osoby
  se zdravotním postižením (OZP): Podporované zaměstnávání
 • Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením usnadnit přechod z dětství do dospělosti. Zprostředkováváme praxe na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost: Tranzitní program
 • Podporujeme děti a dospělé lidi se zdravotním postižením v začleňování do společnosti. Asistujeme v přirozeném prostředí, v domácnosti, při volnočasových aktivitách. Poskytujeme podporu při zajištění potřeb nezbytných pro plnohodnotný a spokojený život: Osobní asistence
 • Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení
  do bydlení samostatného. Podporujeme v samostatném rozhodování. Asistujeme v domácnosti. Pomáháme na cestě k samostatnému životu:
  Podpora samostatného bydlení

Cílová skupina

 • Jsou lidé se zdravotním postižením převážně mentálním

Naše hodnoty

 • Líbí se nám, když nás lidé berou takové, jací jsme.

 • Líbí se nám mít možnost vybrat si.

 • Líbí se nám, když si můžeme dělat věci po svém.

 • Líbí se nám hledat nové cesty.

 • Líbí se nám být otevření změnám.

 • Líbí se nám mít lidi, na které se můžeme obrátit.

 • Líbí se nám, když jsme bráni vážně.

  * Stejně tak v tom podporujeme i ostatní lidi. Převážně lidi s mentálním postižením či jiným zdravotním znevýhodněním.