Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

O službách

V Rytmusu podporujeme lidi se zdravotním postižením převážně mentálním, aby se aktivně začleňovali do běžného života – ve škole, v práci, v místě svého bydliště.

Cílová skupina

Naše hodnoty