Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Kdo jsme

Jsme lidé pracující v nevládní neziskové organizaci. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.

Něco málo z naší historie

Rytmus vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení. Od roku 2014 jsme Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Impulsem k založení bylo školení od organizace the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), jež se uskutečnilo v průběhu let 1992 – 1994, a které nás seznámilo se sociálním modelem zdravotního postižení, jenž byl základem nového přístupu k práci s lidmi, zejména pak s lidmi s mentálním postižením. Ten staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti.

Jaké jsou naše hodnoty?

Líbí se nám, když nás lidé berou takové, jací jsme.

Líbí se nám mít možnost vybrat si.

Líbí se nám, když si můžeme dělat věci po svém.

Líbí se nám hledat nové cesty.

Líbí se nám být otevření změnám.

Líbí se nám mít lidi, na které se můžeme obrátit.

Líbí se nám, když jsme bráni vážně.

* Stejně tak v tom podporujeme i ostatní lidi. Převážně lidi s mentálním postižením či jiným zdravotním znevýhodněním.

Jaké služby poskytujeme a čemu se věnujeme?

Podporujeme pedagogické pracovníky, rodiče a sociální a poradenské pracovníky při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol: Inkluze ve škole

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením najít zaměstnání na běžném trhu práce: Podporované zaměstnávání

Pomáháme mladým lidem se zdravotním postižením usnadnit přechod z dětství do dospělosti. Zajišťujeme praxe na běžném trhu práce: Tranzitní program

Podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení samostatného: Podpora samostatného bydlení


Oceňujeme zaměstnavatele a firmy, které zaměstnávají lidi s postižením:
Stejná šance - Zaměstnavatel roku

Iniciujeme setkávání a výměnu zkušeností na podporu společného vzdělávání:
Týden pro inkluzi


Jsme obecně prospěšná společnost Rytmus - od klienta k občanovi registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, spisová značka 1467. Ke změně na o.p.s. došlo 14.1.2014 v důsledku novely občanského zákoníku z původně registrovaného občanského sdružení ze dne 26.04.1994.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číslo účtu: 27 – 2285770277/0100 (Komerční banka)
IČ: 61383783
DIČ: CZ 61383783
ID datové schránky: mkxcc4t
Sídlo: Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2

K tématu

16. 2. 2018

Dobromilský bazárek 2018

Minulé pondělí jsme uspořádali již třetí ročník charitativního bazárku – letos nesl název Dobromilský.

1. 3. 2017

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti

Letos jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti. Díky tomu jsme propojeni s dalšími organizacemi a firmami z korporátního i veřejného prostoru. Společně posilujeme kompetence v oblasti společenské odpovědnosti.

23. 12. 2016

Rytmus bilancuje nad rokem 2016

Rok 2016, rok Opice dle čínského kalendáře, byl skákavý a uřvaný, zároveň něžný, roztomilý a chlupatý, říká Vojta.

9. 12. 2016

Připojujeme se k Maratonu psaní dopisů na podporu lidských práv

V Rytmusu podporujeme lidská práva. A to nejen lidí s postižením. Společně s našimi kolegy, uživateli služeb, blízkými a přáteli se připojujeme k letošnímu Maratonu Amnesty International.

29. 11. 2016

Malý střípek z Rytmusího života

V úterý jsme pořádali již druhý ročník charitativního bazaru, tentokrát s názvem Reného bazar. Jednou za rok nashromáždíme všechno možné i nemožné.

15. 8. 2016

Zase jsme vydali výroční zprávu

Milan Cháb byl člověk, který usiloval o zrušení ústavů, které jsou podle jeho slov „zločinnou institucí“. Věděl, o čem mluví, sám v jednom z nich jako ředitel pracoval 21let. Podporoval integraci lidí s postižením podobně jako naše organizace. A Pavla Baxová jeho odkaz připomíná v naší výroční zprávě.