Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Inkluze ve škole

"Podporujeme začleňování dětí s postižením do hlavního vzdělávacího proudu."

Pomáháme dětem se zdravotním postižením začlenit se do běžných mateřských, základních
a středních škol. Podporujeme rozvoj otevřených škol, kde je dětem poskytováno kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich schopnosti, individuální zvláštnosti, znevýhodnění nebo nadání,
v místě bydliště společně se svými vrstevníky. Podporu poskytujeme jak rodičům a jejich dětem, tak školám i jednotlivým učitelům.

Čím se řídíme?

Úmluva o právech dítěte (článek 23) deklaruje právo dětem s duševním či tělesným postižením na prožívání plného a řádného života v důstojných podmínkách, podporujících sebedůvěru
a umožňujících aktivní účast dětí ve společnosti.

Úmluva o právech osob s postižením (článek 24) deklaruje právo všech dětí na vzdělání
v rámci všeobecné vzdělávací soustavy bezplatně a v místě svého bydliště, děti se specifickými potřebami mají dle úmluvy nárok na takovou podporu, která jim zajistí kvalitní
a účinné vzdělávání.

Česká republika je členem OSN, úmluvy ratifikovala a je pro ni závazné vytvořit takové podmínky ve vzdělávání, aby byl obsah úmluv naplněn.

Jste rodič a potřebujete podporu při vzdělávání svého dítěte?

Pokračujte do Nabídky pro rodiče

Jste pedagogický pracovník a potřebujete vzdělávání?

Pokračujte do Nabídky pro školy


Kontaktujte nás


K tématu

9. 2. 2017

V ZŠ Podolí u Brna se sešly skvělé pedagožky na semináři k Profilu na jednu stránku

Zima jako v Rusku. Jsme na okraji Brna a hledáme autobus, který nás zaveze ještě dále od centra. Přesto nás humor neopouští, protože kdykoliv se společně někam vypravíme, je to dobrodružné.

1. 2. 2017

Zveme Vás na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

23. 1. 2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

20. 1. 2017

Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.

19. 12. 2016

Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

8. 11. 2016

Zapojili jsme se do nového mezinárodního projektu RESPID

Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

21. 10. 2016

Letošní Týden pro inkluzi doprovází stovka akcí po celé České republice

Praha, 21. října 2016: V pondělí 17. října se rozběhly akce na podporu společného neboli inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí i dospělých lidí s postižením či znevýhodněním má význam pro celou společnost a konání akce tak navazuje na naplňování mezinárodních výzev a deklarací, ke kterým se Česká republika zavázala.


Zpět