Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Inkluze ve škole

"Podporujeme začleňování dětí s postižením do hlavního vzdělávacího proudu."

Pomáháme dětem se zdravotním postižením začlenit se do běžných mateřských, základních
a středních škol. Podporujeme rozvoj otevřených škol, kde je dětem poskytováno kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich schopnosti, individuální zvláštnosti, znevýhodnění nebo nadání,
v místě bydliště společně se svými vrstevníky. Podporu poskytujeme jak rodičům a jejich dětem, tak školám i jednotlivým učitelům.

Čím se řídíme?

Úmluva o právech dítěte (článek 23) deklaruje právo dětem s duševním či tělesným postižením na prožívání plného a řádného života v důstojných podmínkách, podporujících sebedůvěru
a umožňujících aktivní účast dětí ve společnosti.

Úmluva o právech osob s postižením (článek 24) deklaruje právo všech dětí na vzdělání
v rámci všeobecné vzdělávací soustavy bezplatně a v místě svého bydliště, děti se specifickými potřebami mají dle úmluvy nárok na takovou podporu, která jim zajistí kvalitní
a účinné vzdělávání.

Česká republika je členem OSN, úmluvy ratifikovala a je pro ni závazné vytvořit takové podmínky ve vzdělávání, aby byl obsah úmluv naplněn.

Jste rodič a potřebujete podporu při vzdělávání svého dítěte?

Pokračujte do Nabídky pro rodiče

Jste pedagogický pracovník a potřebujete vzdělávání?

Pokračujte do Nabídky pro školy


Kontaktujte nás


K tématu

9. 5. 2017

Jak jsem se seznámila s inkluzivní školou

Soňa Majorová je absolventka kurzu pro asistenty pedagoga. Na přednáškách slyšela, jak má vypadat inkluzivní prostředí. Znala to ale už z doby, kdy její syn navštěvoval školu, která byla otevřená všem dětem. O svoji zkušenost se s námi podělila.

2. 5. 2017

Zveme Vás na workshop "Rodiče v inkluzivní třídě"

Budeme vymýšlet, jak mohou spolupracovat rodiče a pedagogové v inkluzivní třídě. Vzájemně se obohatíme svými zkušenostmi a nápady. Workshop je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče!

28. 3. 2017

Zveme Vás do Brna na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

13. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Znáte školu, která umí vzdělávat dítě s mentálním postižením i na 2. stupni ZŠ?

Dobrý den, mám 11tiletou holčičku se středním mentálním postižením. Od první třídy je začleněna v běžném kolektivu malé vesnické školy s asistentkou a má individuální vzdělávací plán (IVP). Velice jí to prospívá, udělala hodně velké pokroky, děti ji mají rády.

10. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Rodič jako člen týmu, který tvoří IVP?

Dobrý den, moje dcera chodí do 1. třídy. Poradna doporučila individuální vzdělávání plán (IVP), asistenta a 3. stupeň podpůrných opatření. Dostala jsem IVP vypracovaný třídní učitelkou. Některé body IVP jsem navrhla řešit jinak, napsala jsem i odůvodnění.

3. 3. 2017

Na co se nás rodiče ptají?

Dobrý den, mohu požádat o radu ohledně rozložení ročníků v první třídě? Školka nám doporučuje bez odkladu rozdělit první ročník do dvou, syn má lehkou mentální retardaci. Lze i tak požádat o asistenta?

9. 2. 2017

V ZŠ Podolí u Brna se sešly skvělé pedagožky na semináři k Profilu na jednu stránku

Zima jako v Rusku. Jsme na okraji Brna a hledáme autobus, který nás zaveze ještě dále od centra. Přesto nás humor neopouští, protože kdykoliv se společně někam vypravíme, je to dobrodružné.

1. 2. 2017

Zveme Vás na workshop "Spolužáci v inkluzivní třídě"

Jak využít přirozených schopností a vztahů ve vrstevnické skupině při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole?

23. 1. 2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.


Zpět