Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro rodiče

„Poskytujeme podporu při začleňování dětí s postižením do běžných škol.“

Přejete si, aby se Vaše dítě vzdělávalo v běžné škole a nejste si jisti jak na to?

Navštěvuje Vaše dítě běžnou školu a vzdělávání neprobíhá podle Vašich představ?

Jak by měla probíhat spolupráce s učitelem a asistentem pedagoga?

Chcete se dozvědět více informací o vzdělávání dětí se zdravotním postižením v běžné škole?

Nabízíme Vám

Osobní konzultace Pomůžeme Vám hledat cestu k efektivnímu začlenění Vašeho dítěte do běžné školy rozsah: individuální zdarma
Strategický plán Vytvoříme společně plán začlenění Vašeho dítěte
do běžné školy
rozsah: individuální zdarma
Kontakt se školou, SPC Pomůžeme Vám při zahájení jednání s Vaší školou rozsah: individuální zdarma
Vedení týmové schůzky ve škole Provedeme Vás a pedagogické pracovníky školy týmovým setkáním - rodiče, pedagog, asistent pedagoga, speciální pedagog ad. rozsah: individuální 500 Kč / hodina + cestovné


Pro vzdělávání v oblasti inkluze doporučujeme náš web Vzděláváme

Navštivte také náš portál o tématu společného vzdělávání Informujeme


Kontaktujte nás

Konzultace poskytují metodička a lektorka Michaela Antalíková a ředitelka Rytmusu Pavla Baxová

gallery

K tématu

23. 1. 2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

20. 1. 2017

Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.

19. 12. 2016

Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

8. 11. 2016

Zapojili jsme se do nového mezinárodního projektu RESPID

Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

21. 10. 2016

Letošní Týden pro inkluzi doprovází stovka akcí po celé České republice

Praha, 21. října 2016: V pondělí 17. října se rozběhly akce na podporu společného neboli inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí i dospělých lidí s postižením či znevýhodněním má význam pro celou společnost a konání akce tak navazuje na naplňování mezinárodních výzev a deklarací, ke kterým se Česká republika zavázala.