Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro rodiče

„Poskytujeme podporu při začleňování dětí s postižením do běžných škol.“

Přejete si, aby se Vaše dítě vzdělávalo v běžné škole a nejste si jisti jak na to?

Navštěvuje Vaše dítě běžnou školu a vzdělávání neprobíhá podle Vašich představ?

Jak by měla probíhat spolupráce s učitelem a asistentem pedagoga?

Chcete se dozvědět více informací o vzdělávání dětí se zdravotním postižením v běžné škole?

Nabízíme Vám

Osobní konzultace Pomůžeme Vám hledat cestu k efektivnímu začlenění Vašeho dítěte do běžné školy rozsah: individuální zdarma
Strategický plán Vytvoříme společně plán začlenění Vašeho dítěte
do běžné školy
rozsah: individuální zdarma
Kontakt se školou, SPC Pomůžeme Vám při zahájení jednání s Vaší školou rozsah: individuální zdarma
Vedení týmové schůzky ve škole Provedeme Vás a pedagogické pracovníky školy týmovým setkáním - rodiče, pedagog, asistent pedagoga, speciální pedagog ad. rozsah: individuální 500 Kč / hodina + cestovné


Pro vzdělávání v oblasti inkluze doporučujeme náš web Vzděláváme

Navštivte také náš portál o tématu společného vzdělávání Informujeme


Kontaktujte nás

Konzultace poskytují metodička a lektorka Michaela Antalíková a ředitelka Rytmusu Pavla Baxová

gallery

K tématu

9. 5. 2017

Jak jsem se seznámila s inkluzivní školou

Soňa Majorová je absolventka kurzu pro asistenty pedagoga. Na přednáškách slyšela, jak má vypadat inkluzivní prostředí. Znala to ale už z doby, kdy její syn navštěvoval školu, která byla otevřená všem dětem. O svoji zkušenost se s námi podělila.

2. 5. 2017

Zveme Vás na workshop "Rodiče v inkluzivní třídě"

Budeme vymýšlet, jak mohou spolupracovat rodiče a pedagogové v inkluzivní třídě. Vzájemně se obohatíme svými zkušenostmi a nápady. Workshop je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče!

13. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Znáte školu, která umí vzdělávat dítě s mentálním postižením i na 2. stupni ZŠ?

Dobrý den, mám 11tiletou holčičku se středním mentálním postižením. Od první třídy je začleněna v běžném kolektivu malé vesnické školy s asistentkou a má individuální vzdělávací plán (IVP). Velice jí to prospívá, udělala hodně velké pokroky, děti ji mají rády.

10. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Rodič jako člen týmu, který tvoří IVP?

Dobrý den, moje dcera chodí do 1. třídy. Poradna doporučila individuální vzdělávání plán (IVP), asistenta a 3. stupeň podpůrných opatření. Dostala jsem IVP vypracovaný třídní učitelkou. Některé body IVP jsem navrhla řešit jinak, napsala jsem i odůvodnění.

3. 3. 2017

Na co se nás rodiče ptají?

Dobrý den, mohu požádat o radu ohledně rozložení ročníků v první třídě? Školka nám doporučuje bez odkladu rozdělit první ročník do dvou, syn má lehkou mentální retardaci. Lze i tak požádat o asistenta?

23. 1. 2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

20. 1. 2017

Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.

19. 12. 2016

Nadace OSF přeložila do češtiny Prohlášení ze Salamanky

Prohlášení ze Salamanky a jeho Akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami byl přijat na světové konferenci UNESCO a španělského ministerstva pro vědu a vzdělávání v roce 1994.

8. 11. 2016

Zapojili jsme se do nového mezinárodního projektu RESPID

Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením


Zpět