Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Pro rodiče

„Poskytujeme podporu při začleňování dětí s postižením do běžných škol.“

Přejete si, aby se Vaše dítě vzdělávalo v běžné škole a nejste si jisti jak na to?

Navštěvuje Vaše dítě běžnou školu a vzdělávání neprobíhá podle Vašich představ?

Jak by měla probíhat spolupráce s učitelem a asistentem pedagoga?

Chcete se dozvědět více informací o vzdělávání dětí se zdravotním postižením v běžné škole?

Nabízíme Vám

Osobní konzultace Pomůžeme Vám hledat cestu k efektivnímu začlenění Vašeho dítěte do běžné školy rozsah: individuální zdarma
Strategický plán Vytvoříme společně plán začlenění Vašeho dítěte
do běžné školy
rozsah: individuální zdarma
Kontakt se školou, SPC Pomůžeme Vám při zahájení jednání s Vaší školou rozsah: individuální zdarma
Vedení týmové schůzky ve škole Provedeme Vás a pedagogické pracovníky školy týmovým setkáním - rodiče, pedagog, asistent pedagoga, speciální pedagog ad. rozsah: individuální 500 Kč / hodina + cestovné


Pro vzdělávání v oblasti inkluze doporučujeme náš web Vzděláváme

Navštivte také náš portál o tématu společného vzdělávání Informujeme


Kontaktujte nás

Konzultace poskytuj Pavla Baxová.

gallery

K tématu

13. 6. 2017

Inkluzivní, přijímající přístup. Co to je?

Mateřská škola má důležité prvenství. Poprvé se dítě setkává se vzdělávací institucí. Zejména pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je takové setkání pro jeho další přístup k učení, vrstevníkům, dospělým a sama sobě klíčové. Maminka malého Tomáška vypráví jejich příběh.

9. 6. 2017

Co tomu říkáte?

Přečtěte si rozhovor s asistentkou pedagoga. Kdo má problém? A kdo by ho měl řešit? „Co mám jako asistentka dělat s Kájou? Má úplnej blok. Vůbec nechce pracovat. Nemluví, většinou nereaguje, někdy jen šeptá.“

9. 5. 2017

Jak jsem se seznámila s inkluzivní školou

Soňa Majorová je absolventka kurzu pro asistenty pedagoga. Na přednáškách slyšela, jak má vypadat inkluzivní prostředí. Znala to ale už z doby, kdy její syn navštěvoval školu, která byla otevřená všem dětem. O svoji zkušenost se s námi podělila.

2. 5. 2017

Zveme Vás na workshop "Rodiče v inkluzivní třídě"

Budeme vymýšlet, jak mohou spolupracovat rodiče a pedagogové v inkluzivní třídě. Vzájemně se obohatíme svými zkušenostmi a nápady. Workshop je určen pro pedagogické pracovníky a rodiče!

13. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Znáte školu, která umí vzdělávat dítě s mentálním postižením i na 2. stupni ZŠ?

Dobrý den, mám 11tiletou holčičku se středním mentálním postižením. Od první třídy je začleněna v běžném kolektivu malé vesnické školy s asistentkou a má individuální vzdělávací plán (IVP). Velice jí to prospívá, udělala hodně velké pokroky, děti ji mají rády.

10. 3. 2017

Na co se nás lidé ptají: Rodič jako člen týmu, který tvoří IVP?

Dobrý den, moje dcera chodí do 1. třídy. Poradna doporučila individuální vzdělávání plán (IVP), asistenta a 3. stupeň podpůrných opatření. Dostala jsem IVP vypracovaný třídní učitelkou. Některé body IVP jsem navrhla řešit jinak, napsala jsem i odůvodnění.

3. 3. 2017

Na co se nás rodiče ptají?

Dobrý den, mohu požádat o radu ohledně rozložení ročníků v první třídě? Školka nám doporučuje bez odkladu rozdělit první ročník do dvou, syn má lehkou mentální retardaci. Lze i tak požádat o asistenta?

23. 1. 2017

Jaké otázky by měli rodiče před nástupem svého dítěte s postižením v nové škole dostat?

Domácí úkol z kurzu pro asistenty pedagoga: Účastníci našeho kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga dostávají různé úkoly. Jeden z nich je zpracovat soubor otázek, které by měli zástupci běžné školy položit rodičům nově nastupujícího žáka.

20. 1. 2017

Na co se nás lidé ptají?

Rodiče si pro žáka s postižením přejí do třídy pomoc asistenta pedagoga i osobního asistenta. Je to potřeba? Podívejte se na odpověď metodičky vzdělávání Míši Antalíkové.


Zpět