Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Odborné texty

Doporučujeme publikace a dokumenty k tématu inkluze ve škole


Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga

Vydalo QSF, vzniklo v rámci kulatého stolu k tématu "Podpora rodičovských iniciativ” ČOSIV o. p. s., Praha 2014


Není nám to šumák: Povídání pro ty, kteří chtějí porozumět svému spolužáku s Aspergerovým syndromem

Vydala Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Jižní Čechy jako pomůcku pro spolužáky v rámci projektu Podpora zařazování dětí s poruchou autistického spektra do vzdělávacího procesu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Ukazatel inkluze

Rozvoj učení a zapojení ve školách
Vydal Rytmus, o.s., Praha 2007


Asistent pedagoga: mapování podmínek fungování

Filip Abramčuk, vydal Rytmus, o.s. v rámci projektu Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách, 2006 - 2007


Žiak s postihnutím očami spolužiakov

Kristína Holúbková, vydal Rytmus, o.s. v rámci projektu Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách, 2006 - 2007


Co by bylo, kdyby... ve škole

Vytvořili jsme model, jehož cílem je prakticky ukázat možnosti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných tříd základní školy. Je zde ukázán příklad základní školy se 189 žáky, která je jedinou školou v malém městě. V rámci této školy je zřízena věkově smíšená speciální třída, kterou navštěvuje celkem 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vedení školy se rozhodlo zrušit tuto třídu a žáky dále vzdělávat v běžných třídách odpovídajících věku jednotlivých žáků. Škola tak přijímá základní principy inkluzivního vzdělávání.


Co by bylo, kdyby... Model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání

Model představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době zároveň působí 4 běžné základní školy a jedna škola speciální. Stavy žáků a tříd zachycují stav na počátku školního roku 2012/2013.Vydali jsme k tématu inkluzivního vzdělávání