Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Týden pro inkluzi 2008

Týden pro inkluzi 2008

Mezinárodní akce na podporu společného vzdělávání "Nesedávej panenko v koutě" ...aneb... Týden pro inkluzi proběhla od 29. září do 5. října 2008. Týden vyhlásili zástupci organizací Rytmus a Quip - Společnost pro změnu.

Prostřednictvím společných zážitků a zkušeností se budeme učit vzájemnému respektu a toleranci a v praxi ukážeme, že máme víc společného než odlišného.

Myšlenka

Hlavní myšlenkou Týdne společného vzdělávání je poukázat na důležitost vytváření inkluzivního prostředí v našich školách, ocenit různorodost a hledat způsoby překračování překážek v učení a zapojování se do života školy.  

Mateřské, základní, středné i vysoké školy, poradenská centra a mnoho dalších organizací v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších evropských zemích se zapojily do propagace dobré praxe v oblasti inkluze - začleňování lidí s postižením do společnosti. Naší společnou snahou bylo zasadit se o změnu v sociální politice, která povede k uznání a vstřícnému postoji k lidské různorodosti. A pracovat na otevírání postojů veřejnosti k lidské odlišnosti. 

Cíl

Našim hlavním cílem bylo upozornit na důležitost vytváření inkluzivních škol – takových, které budou připraveny kvalitně vzdělávat všechny své studenty. Společně jsme podpořili myšlenku školní inkluze – začleňování žáků s postižením do klasických základních a středních škol. V naší společnosti je mnoho dětí, mladých i dospělých, kteří mají zkušenost s vyloučením z komunity, z důvodu uzavřenosti postojů k chudobě, kulturnímu prostředí, postižení, poruchám učení či chování, sociálnímu zázemí, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Snahou bylo oslovit veřejnost, poukázat na potřebu boje proti diskriminaci a stanovit si společný cíl postupného snižování segregace nejen v školách, ale i v společnosti všeobecně.

Jedním z cílů Týdne bylo zviditelnění hlasů dětí a mladých lidí, ale taky ředitelů, učitelů, rodičů a osobností, které podporují inkluzi.

Snahou bylo ovlivnit postoje široké veřejnosti k lidské různorodosti prostřednictvím médií. Tisk, rádia a televize se podíleli na šíření příběhů a událostí z mnoha akcií, které proběhly v České republice i zahraničí.

V rámci Týdne proběhlo v Praze mezinárodní setkání spojené s diskuzí u kulatého stolu na téma školní inkluze. Na Náměstí Míru proběhl jazzový happening s Janou Koubkovou, kam dorazili žáci běžných i speciálních škol.


Více informací o Týdnu pro inkluzi najdete ZDE

gallery

Zpět