Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Setkávání zástupců tranzitního programu 2013 - 2014

Setkávání zástupců tranzitního programu 2013 - 2014

V pátek 6. prosince 2013 se v prostorách Městské části Prahy 2 sešli zástupci 6 agentur, které v České republice zajišťují tranzitní program. Schůzku inicioval Rytmus ve spolupráci s Agenturou pro neslyšící.

Záměrem setkání bylo zmapovat současnou situaci tranzitního programu v ČR, sdílet zkušenosti a informace pro vytvoření metodiky tranzitního programu a zároveň prodiskutovat, jakým způsobem program do budoucna rozvíjet. „Setkání jsme uspořádali, protože jsme chtěli zjistit, zda je mezi organizacemi zájem, posunout tranzitní program dál. Jsme si vědomi toho, že když se o jeho rozvoj bude pokoušet každá organizace samostatně, tak je její vyjednávací pozice poměrně slabá,“ říká o pracovním setkání Jindra Valentová, vedoucí našeho Tranzitního programu.

O čem je tranzitní program?

Tranzitní program usnadňuje mladým lidem se znevýhodněním plynulý přechod ze školy do dalšího samostatného života se soustředěním na pracovní uplatnění. Program tak zahrnuje individuální práci s mladými lidmi, která se zaměřuje na nácvik pracovních a sociálních dovedností, podporu při hledání a získávání praxe v běžném zaměstnání a samozřejmě na pomoc při plánování dalších oblastí života, jako je například bydlení, volnočasové aktivity nebo vztahy. Poskytovatelé tranzitního programu jsou převážně občanská sdružení, která se věnují lidem se zdravotním znevýhodněním. Délka služby je v rozmezí 1 – 2 let, a to v době, kdy mladí lidé navštěvují střední praktické školy.

Závěrem

Celkem proběhlo pět setkání v období od 6. prosince 2013 do 1. prosince 2014. Aktivita byla podpořena Evropským sociálním fondem v rámci OPPA v projektu Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění. Výstupem je Metodika Tranzitního programu.

gallery

Zpět