Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Konference Tam, kde postižení není překážkou 2011

Konference Tam, kde postižení není překážkou 2011

Rytmus, o.s. ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. organizovalo ve dnech 30.11.-1.12.2011 konferenci „Tam, kde postižení není překážkou“.

Hlavní tematické oblasti konference


Program konference

Lektoři a prezentace ke stažení

Ivo Vykydal, předseda Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP)
Zastupitel Města Šumperka, od roku 2002 předseda Republikového výboru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.. Od roku 2003 člen výboru Inclusion Europe, evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin.
Prezentace 1

Prezentace 2

Prezentace 3

Caroline Tomlinson (Velká Británie), zástupci rodičovských organizací
Je spoluzakladatelkou a ředitelkou organizace In Control ve Velké Británii. Caroline se začala angažovat ve prospěch lidí se zdravotním postižením, obhajovat jejich práva a ovlivňovat vznik nových služeb v době, kdy její tenkrát 6 měsíční syn Joe onemocněl zánětem mozku a zůstalo mu trvalé a vážné zdravotní postižení. Joe byl prvním člověkem ve Velké Británii, který získal tzv. individuální rozpočet, nyní má vlastní dům, podniká a žije kvalitním, na rodině nezávislým životem s podporou asistentů.
Prezentace

Pavla Baxová, ředitelka Rytmus, o.s.
Prezentace

Diskuze na témata týkající se inkluzívního vzdělávání – práce ve skupinách
Výstup z diskusní skupiny

Sharon Jackson (Velká Británie), ředitelka MŠ a ZŠ Nottingham
Má všestranné zkušenosti z mnoha odlišných vzdělávacích institucí. V minulosti devět let velice úspěšně vedla speciální školu, jež v době jejího působení získala řadu ocenění. Podílela se na několika velkých projektech zaměřených na rozvoj pedagogických metod a podporu organizační transformace škol, kde působila jako vůdčí osobnost koordinující spolupráci samospráv, státních úřadů, škol a alternativních vzdělávacích institucí. O své zkušenosti se školskou transformací přednášela studentům Národní akademie pro vedení škol (National College for School Leadership). Od roku 2009 je Sharon ředitelkou velké základní školy v Nottinghamshire. Současně působí jako inspektorka britské školní inspekce (Ofsted).
Prezentace

Monika Tannenbergerová, pedagožka projektu Férová škola
Centrum pro podporu inkluzívního vzdělávání – představení spolupráce s běžnými základními školami, konkrétní postupy při přípravě školy na začlenění dítěte
Prezentace

Marie Bunešová, speciální pedagožka CPIV Most
Prezentace

Jan Vyhnálek, psycholog CPIV Hradec Králové
Prezentace

Olga Kusá, speciální pedagožka CPIV Brno
Prezentace

Iva Pikalová, právnička organizace Liga lidských práv
Prezentace

Jitka Nelb Sinecká, pedagožka na Syracuse University NY, USA
Vystudovala Obecnou antropologii na FHS UK a Veřejnou a sociální politiku na FSV UK, poté obdržela doktorát v oboru Studia o postižení (Disability studies) na Syracuse University, USA. Během studia měla Fulbrightovo stipendium. Již šest let se věnuje alternativní usnadňované komunikaci s dětmi, které nekomunikují verbálně a dospělými lidmi s autismem. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala jako VŠ pedagožka na Univerzitě J. E. Purkyně a dobrovolně pomáhala ve speciální škole v Praze ve třídách s dětmi s autismem.
Facilitovaná komunikace - materiál popisující metodu

Příklad rozhovoru

Prezentace - Koncept mnohočetných inteligencí jako východisko pro přístup k žákům

Julie Lunt, nezávislá lektorka (Velká Británie) 
Je nezávislá konzultantka pro vzdělávání a rozvoj ve Velké Británii. Pracovala pro více než dvacet let jako odborná zdravotnická pracovnice ve službách pro děti a dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Tam se také rozhodla, že se bude věnovat zlepšování kvality života těchto lidí prostřednictvím metod plánování zaměřeného na člověka. Julie úzce spolupracuje s místními úřady, získává jejich podporu při prosazování využití osobního rozpočtu pro osoby s postižením. Byla vedoucí národního programu pro zavedení Plánování zaměřené na člověka při přechodu ze školy a do pracovního procesu. Jako dobrovolnice pro více než 10 let podporuje prosazování práv a obhajobě lidí s mentálním postižením, je spoluautorkou kapitol o sebeobhájcovství  v knize "Plánování zaměřené na člověka pro profesionální pracovníky“ (Thompson, Kilbane a Sanderson)  a v knize "To nejlepší z obou hlasů“ - plánování zaměřené na člověka a advokacie. V současné době pracuje na mezinárodních projektech, které zavádějí metody plánování zaměřené na člověka v dalších zemích, je zakládající členkou "Institutu Přístupy zaměřené na člověka v Indii". Byla vedoucí lektorkou v projektu „Nové cesty k začlenění" (projekt Leonardo, zaměřený na vyškolení odborníků z 6 ti evropských zemí:  České republiky, Německa, Itálie, Slovensko, Rakouska a Lucemburska).
Prezentace

Lynne Elweell (Velká Británie), organizátorka kurzu „Partners in Policymaking“
Po dobu již vice, než 20 let Lynne navrhuje a pořádá kurzy „Partners in Policymaking“ (Staňme se partnery ve tvorbě strategií a koncepcí) pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. V roce 1996, Lynne přivezla tento vzdělávací cyklus z USA, kde byl vytvořen do Velké Británie. Tam se stal národně uznávaným školením. Filozofii a myšlenky čerpá Lynne z vlastní zkušenosti s podporou, péčí a vzděláváním, které poskytovala své dceři s těžkým kombinovaným postižením. Lynne se spolupodílela a podpořila konání již vice než 30 kurzů v mnoha různých částech Velké Británie a Evropy. V pořádání dalších kurzů podporuje i absolventy kurzů. Po úspěchu kurzů „Partners in Policymaking“ (Staňme se partnery ve tvorbě strategií a koncepcí) byla Lynne pověřena navrhnout a vyvinout další kurzy pro rodinné příslušníky dětí se zdravotním postižením, pro poskytovatele sociálních služeb a úředníky ("Kindred Spirits" a All Together better). Kurzy jsou pořádány na místní, regionální a národní úrovni. Lynne se zajímá o fotografování a vytváření pozitivního obrazu lidí se zdravotním postižením.
Prezentace

Děkujeme občanskému sdružení Inventura, jejíž filmový štáb se části konference zúčastnil a natočil krátký film o tom, co je inkluzívní vzdělávání.



gallery

Zpět