Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Cena Milana Chába 2008

Cena Milana Chába 2008

„Učiníme-li něco, nejsme proto dobří, víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost.“ Milan Cháb

Občanské sdružení Rytmus a Quip - Společnost pro změnu vyhlásili 10. ročník celostátní soutěže Cena Milana Chába. Konalo se pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma.

Soutěž navazuje na Cenu Martina Palase, kterou založilo občanské sdružení RYTMUS v roce 1998 – původně pro pedagogy – za účelem šíření příkladů dobré praxe a odborných zkušeností v problematice vzdělávání dětí s těžším postižením v systému běžných škol a jako výraz díku pedagogům, kteří se integraci věnují v praxi. Byla pojmenována podle žáka s Downovým syndromem, který se jako jeden z prvních začal učit v pražské základní škole. Tato soutěž proběhla v šesti ročnících, 7. ročník Ceny Martina Palase byl již věnován sociální integraci osob s těžším postižením v širším úhlu pohledu.

Cena od roku 2006 nese jméno Milana Chába, který jako ředitel Ústavu sociální péče Horní Poustevna usiloval celou svou činností i osobním nasazením, až do své smrti v roce 2001, o proměnu ústavní péče na „přátelské“ sociální služby, odpovídající individuálním potřebám a přáním lidí s mentálním postižením a o posilování jejich samostatnosti.

Tisková zpráva, 4.9.2008
Tisková zpráva, 1.12.2008

Ocenění pro rok 2008 získalygallery

Zpět