Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Pořádáme 1. Národní konferenci na téma PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Pořádáme 1. Národní konferenci na téma PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Hlavním smyslem konference je informovat o službě, o způsobu jejího poskytování, o přínosech, které má pro budování samostatnosti lidí, kteří s její pomocí žijí, o jejím záběru, i o tom, co jsme objevili a museli se nového naučit.

17. října se v Karlových Varech uskuteční 1. Národní konference služby Podpora samostatného bydlení. Na této stránce postupně budeme aktualizovat potřebné informace.

Témata konference budou:

Konference je určena především pro:

Účastnický poplatek jsme stanovili na 200 Kč, na konferenci bude zajištěno občerstvení (oběd, 2x coffee break).

Poplatek prosím zašlete po vyplnění přihlášky na účet 27-2285770277/0100 s variabilním symbolem 20171710. Fakturu Vám pak v připadě potřeby pošleme e-mailem nebo předáme na konferenci. Pokud potřebujete zaplatit jiným způsobem (zálohovou fakturou), prosím napište nám.

Přihlásit se na konferenci, můžete zde.

Návrhy příspěvků posílejte prosím na adresu: tereza.glaserova@rytmus.org nejpozději do 31. 8. 2017.

Věříme, že témata konference budou pro Vás, Vaše klienty, opatrovníky a přizvané úředníky přínosná.

Zpět